Kampioen in ‘mimicry’ van eiwit-epitopen

26 januari 2015

Een recente publicatie van Linde Smeenk in het wetenschappelijk tijdschrift ChemBioChem is aangemerkt als ‘Very important paper’. Met deze publicatie wist Smeenk de cover te halen van de januari-editie van ChemBioChem. In haar publicatie illustreert chemicus Smeenk een honderdvoudige verbetering van de bindingseigenschappen van peptiden die de bindingsplaats van een eiwit nabootsen.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiering uit een ECHO-project van NWO Chemische Wetenschappen. 

De afbeelding op de cover van ChemBioChem illustreert hoe kleine peptide-constructen specifieke bindingsplaatsen van eiwitten voor antilichamen, zogenaamde epitopen, kunnen nabootsen. Het artikel in ChemBioChem beschrijft de resultaten van Smeenks promotieonderzoek aan het Van 't Hoff Instituut voor Moleculaire Wetenschappen. 

Het chemisch nabootsen van bindingsplaatsen van eiwitten met op peptiden gebaseerde kleine moleculen, blijft een belangrijke uitdaging voor de biomedische en chemische wetenschappen. Om maximale binding te bewerkstelligen dienen de verschillende peptiden die bij de binding betrokken zijn op de juiste wijze te worden gelinkt en gepositioneerd op een zogenaamd ‘scaffold-molecuul’. 

Linde Smeenk

Nieuwe methodologie

In de ChemBioChem publicatie beschrijft Smeenk een nieuwe methodologie voor het produceren van op peptiden gebaseerde ‘mimics’ van epitopen op hFSHβ en hCGβ eiwitten (eiwitten betrokken bij hormoonregulering). 
Het onderzoek van Smeenk illustreert dat tri- en tetracyclische peptide-mimics een honderd keer betere binding laten zien in vergelijking met lineaire en single-loop peptiden die een tertiaire structuur ontberen. De door Smeenk ontwikkelde mimics kunnen uiteindelijk leiden tot nieuwe therapieën of zouden een toepassing kunnen krijgen als synthetische vaccins.    

Artikel

Linde E.J. Smeenk, Drohpatie Timmers-Parohi, Joris J. Benschop, Wouter C. Puijk, Henk Hiemstra, Jan H. van Maarseveen and Peter Timmerman: Reconstructing the Discontinuous and Conformationalβ1/β3-Loop Binding Site on hFSH/hCG by Using Highly Constrained Multicyclic Peptides ChemBioChem, artikel voor het eerst online gepubliceerd: 2 DEC 2014, DOI: 10.1002/cbic.201402540 

Het onderzoek vond plaats onder supervisie van dr. Jan van Maarseveen en prof. Peter Timmerman van de onderzoeksgroep Synthetisch Organische Chemie van het Van 't Hoff Instituut voor Moleculaire Wetenschappen. 

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een ECHO-project van NWO Chemische Wetenschappen: 
Functional Mimicry of Discontinuous Protein Binding Sites using a Combination of CLIPS-technology and CLICK-chemistry 

Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met PepScan BV and Mologic Ltd. Delen van het werk zijn gepatenteerd.  


Bron: NWO