Innovatiefonds Chemie 2016-2017 gaat open

16 december 2015

Vanaf 5 januari 2016 kunnen aanvragen voor een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief in de Topsector Chemie weer ingediend worden bij het Innovatiefonds Chemie van NWO Chemische Wetenschappen. De eerste twee deadlines in 2016 zijn 9 februari en 28 juni, 14.00 uur. Nieuw in de procedure is dat tegelijk met de aanvraag een passendheidsverklaring van het TKI Chemie ingediend moet worden.

Innovatiefonds Chemie (voorheen het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties) wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen. Hiervoor zijn vier werkvormen beschikbaar: KIEM, LIFT, TA en CHIPP met elk een eigen publiek-private financieringsverhouding. In totaal is er circa 11 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2016-2017. Aanvragen die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie én aan de kwaliteitseisen voldoen, zullen worden gehonoreerd totdat de beschikbare middelen zijn uitgeput.

Eind december kunt u de Gids voor aanvragen uit het Innovatiefonds Chemie 2016-2017 en de benodigde formulieren downloaden via deze link.
Aanvragen kunnen worden ingediend via NWO’s nieuwe online aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Tegelijk met uw aanvraag dient u de passendheidsverklaring in die u VOORAF bij het TKI Chemie hebt verkregen.

Let op: Consortia die een LIFT, TA of CHIPP willen indienen per deadline van 9 februari 2016, moeten uiterlijk donderdag 7 januari 2016 bij het TKI Chemie een verzoek voor een passendheidsverklaring indienen. Passendheidsverklaringen voor KIEM  kunnen doorlopend bij het TKI Chemie worden aangevraagd.

Bron: NWO