Eén miljoen voor gerichte moleculaire radiotherapie door integratie van chemie en nanotechnologie

28 juli 2015

Chemicus Hong Zhang verbonden aan het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) van de Universiteit van Amsterdam, Luis Cruz en Clemens Löwik, beiden van het Leids Universitair Medisch Centrum, hebben onlangs een Technology Area (TA) premie van ruim één miljoen euro ontvangen. Zij werken in dit project samen met de bedrijven Percuros B.V. en TECO biosciences GmbH aan de ontwikkeling van fluorescente, radioactieve nanodeeltjes voor de lokale bestraling van kankercellen.

Het consortium bundelt zijn krachten om zogenoemde upconversion nanoparticles (UCNs) chemisch te modificeren zodat ze specifiek aan een tumor kunnen binden. Doordat de UCNs fluorescent zijn, kan een chirurg tijdens de operatie de tumor met een speciale camera zichtbaar maken en zo nauwkeurig mogelijk verwijderen. Na verwijdering van de tumor vindt vervolgbehandeling plaats met een radionuclide dat specifiek aan de gemodificeerde UCNs kan binden. Eventueel achtergebleven tumorcellen met UCNs worden op deze manier lokaal bestraald en vernietigd. De binding verloopt via bio-orthogonale klikchemie die niet interfereert met reguliere biochemische processen. Het consortium verwacht met deze gerichte moleculaire radiotherapie ongewenste bijwerkingen van conventionele bestraling (misselijkheid, haaruitval) aanzienlijk te kunnen reduceren.

Over TA

Technology Area (TA) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (Fonds NCI) vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking.


Bron: NWO