Een dopingtest voor koeien met behulp van een smartphone

30 juni 2015

Maarten Merkx (TU/e) heeft recentelijk een KIEM-subsidie toegekend gekregen vanuit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties. In het KIEM-project werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen alle opgedane kennis.

Dr. Maarten Merkx (TU/e) en prof. dr. Michel Nielen (RIKILT WUR) met drs. Piet van Wichen (EuroProxima B.V.)

Recombinant bovine somatropine (rbST) is een hormoon dat kan worden gebruikt om de melkproductie van koeien te verhogen. Omdat het gebruik van rbST in de Europese Unie verboden is, is er grote behoefte aan een test waarmee snel, goedkoop en gemakkelijk het gebruik van rbST kan worden aangetoond. De onderzoekers gaan lichtgevende sensoreiwitten ontwikkelen die in aanwezigheid van specifieke antilichamen tegen rbST in melk of serum van kleur veranderen. Omdat de kleur van het licht kan worden gemeten met een normale smartphone, kan deze test ook op de boerderij worden uitgevoerd.

Over KIEM 

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de vier publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO. 

KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen, en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 euro van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds NCI in het najaar van 2012 zijn er al 30 KIEM-projecten toegekend. 

MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Fonds NCI ook een aanvraag doen voor een LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology) of een TA (Technology Area).

Meer over deze en andere mogelijkheden binnen het Fonds NCI 

 


Bron: NWO