Daniela Wilson wint eerste Athena-prijs

1 december 2015

Tijdens CHAINS 2015 mocht Daniela Wilson (Radboud Universiteit) de allereerste Athena-prijs in ontvangst nemen. Deze prijs is in 2015 door NWO Chemische Wetenschappen in het leven geroepen om excellente vrouwelijke chemici voor het voetlicht te brengen als rolmodel voor andere vrouwen die een carrière in de chemie ambiëren.

foto Thijs ter Hart

Uit de negen nominaties werden vier kandidaten geselecteerd die uitgenodigd zijn voor een interview met de NWO-CW commissie voor het vrouwenbeleid. Isabel Arends, voorzitter van deze commissie, lichtte de keuze voor Wilson als winnaar van de Athena-prijs toe: “Daniela Wilson heeft aangetoond niet alleen hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten, maar ook aandacht te besteden aan het stimuleren van vrouwelijke studenten om een carrière in de wetenschap te overwegen. Zij is een uitstekend rolmodel voor jonge vrouwelijke wetenschappers aan het begin van hun carrière.”

De Athena-prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 Euro, te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten, een beeldje en een interview in Elements, het jaarlijkse magazine van NWO Chemische Wetenschappen.

Achtergrond

In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de bèta en technische wetenschappen kleiner naarmate de positie hoger is. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de UD-, UHD- en hoogleraarrangen. Het aantal vrouwelijke hoogleraren in de chemie loopt bijvoorbeeld met 9% nog ver achter bij het landelijk gemiddelde van 15%, en loopt zelfs nog verder achter bij het Europees gemiddelde (20%; het Europees gemiddelde voor de natuurwetenschappen ligt op 8,5%). NWO heeft in 1999 met het programma Aspasia voor alle wetenschapsgebieden het initiatief genomen om de doorstroom van vrouwen naar UHD-, en vanaf 2005 ook hoogleraarposities te bevorderen. Enkele jaren na de start van Aspasia was het aantal vrouwelijke UHD’s in Nederland verdubbeld.

Om te bewerkstelligen dat ook vrouwen uit de grote groep van postdocs met een tijdelijke aanstelling doorstromen naar een vaste wetenschappelijke positie heeft NWO Chemische Wetenschappen daarnaast  van 2007 tot en met 2014 de Athena-premie gefaciliteerd. Met dit programma werd de benoeming als vaste Universitair Docent  (of een gelijkwaardige vaste positie aan een onderzoeksinstituut) van talentvolle vrouwelijke onderzoekers met een veni binnen de chemiegestimuleerd. De Athena-premie is in totaal vijf keer uitgereikt. Met ingang van 2015 is de Athena-premie omgevormd tot de jaarlijkse Athena-prijs.


Bron: NWO