CW TOP/ECHO-ronde 2015 is open

26 januari 2015

Vanaf nu kunt u uw aanvraag indienen bij de Vrije Competitie van NWO Chemische Wetenschappen. De deadline voor indiening is donderdag 9 april 2015, 14.00 uur. In totaal is 7 miljoen euro beschikbaar.

U kiest één van de subsidievormen: TOP of ECHO. Iedere subsidievorm heeft specifieke voorwaarden voor indiening. Gedetailleerde informatie leest u in de call for proposals. De call, formulieren en richtlijnen vindt u op de financieringspagina voor TOP  en op de financieringspagina voor ECHO

Voorstel indienen? Let op!

In tegenstelling tot eerdere rondes moeten voorstellen nu om 14.00 uur ’s middags ontvangen zijn.

Een onderzoeker mag in de gehele Vrije Competitie bij CW (TOP, ECHO, TOP-PUNT) tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 maximaal één aanvraag indienen als hoofd- of medeaanvrager.

In de nieuwe koers voor de Chemie heeft het Gebiedsbestuur van NWO-CW ervoor gekozen om het chemische veld in te delen in drie hoofdlijnen in plaats van in focusgebieden. De CW-hoofdlijnen zijn: Chemistry of Life, Chemistry of Materials en Chemical Conversion. Vooruitlopend op de publicatie van de nieuwe koers voor de Chemie heeft het Gebiedsbestuur deze hoofdlijnindeling in de TOP/ECHO-ronde 2015 doorgevoerd. Een beschrijving van het onderzoek dat in elke hoofdlijn valt, kunt u terugvinden in de call for proposals.

Meer informatie

dr. I.H.L. (Irene) Hamelers
t:  06 303 69 429
m: topecho@nwo.nl


Bron: NWO