Conferenties Nationale Wetenschapsagenda – 16, 17 en 18 juni

27 mei 2015

Drie conferenties vormen het startpunt van een dialoog over de vragen die zijn ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda. Een van de conferenties, Science4Science, wordt mede georganiseerd door NWO.

logo nationale wetenschapsagenda

Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland vragen aan de wetenschap stellen via wetenschapsagenda.nl. Er zijn meer dan 11.000 vragen ingediend. Als lid van de kenniscoalitie is NWO mede verantwoordelijk voor de Nationale Wetenschapsagenda. De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).  

Tijdens drie conferenties op 16, 17 en 18 juni staat ter discussie welke van de ingediende vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda met name relevant zijn voor de wetenschap zelf (Science4Science), voor onze economie (Science4Competitiveness) en voor de maatschappij (Science4Society).

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de conferenties?

Interesse voor deelname kan kenbaar worden gemaakt bij de organisatie van de betreffende conferentie; u hoort dan of u wordt geselecteerd voor deelname. Een deel van de beschikbare plekken voor de conferenties verloopt via open inschrijving; zodra deze opengaat ontvangt u hierover bericht. 

Interesse voor deelname doorgeven voor:
De conferenties in een notendop:

Science4Science  – Dinsdag 16 juni – 12:00-17:45 uur
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag 

Dagvoorzitter:  Peter-Paul Verbeek 

Doel: Tijdens de Science for Science-conferentie ligt de focus op de wetenschappelijke relevantie van ingediende vragen aan de wetenschap. Gaat het om uitdagende of opkomende onderzoeksvelden? Kunnen de vragen leiden tot grensverleggende wetenschap? Zijn doorbraken te verwachten? 

Programma: In de ochtend gaan deelnemers uit elkaar in parellelsessies ingedeeld naar wetenschapsgebieden Geesteswetenschappen, Levenswetenschappen, Natuurwetenschappen, Sociale Wetenschappen en Technische Wetenschappen. In de middag gaan de deelnemers uit elkaar in thematische parallelsessies.

Science4Competitiveness Woensdag 17 juni – 12:00-17:45 uur 
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag  

Dagvoorzitter: Menno Bentveld

Doel: Bij de Science for Competitiveness-conferentie is vooral aandacht voor de economische relevantie van vragen. Draagt het beantwoorden van de vragen bij aan het concurrerend vermogen van Nederland? Kunnen nieuwe economische kansen ontstaan?

Programma: Deelnemers gaan uit elkaar in parallelsessies ingedeeld naar de EU Grand Challenges, Gezondheid, demografische veranderingen, welzijn, Voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek, bio-economie, Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening, Slim, groen en geïntegreerd transport, Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen, Inclusieve, innovatieve en veilige samenleving en Key Enabling Technologies (KETs).

Onderdeel van het programma is een plenair panelgesprek met de volgende deelnemers: Jos Engelen (voorzitter NWO), Beatrice de Graaf (voorzitter NWA), Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Rob Hamer (lid stuurgroep Nationale Wetenschapsagenda (NWA) namens VNO-NCW), Jos Keurentjes (TO2), Amandus Lundqvist (lid stuurgroep NWA namens MKB-Nederland), Alexander Rinnooy Kan (voorzitter NWA). 

Science4Society  – Donderdag 18 juni – 11:30-17:30 uur
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

Dagvoorzitter: Rocky Tuhuteru

Doel: De conferentie ‘Wetenschap en Maatschappij in gesprek’ (Science for Society) richt zich op de maatschappelijke relevantie van de vragen. Raken de vragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen? De vragen die zijn ingediend op de site onder de noemer ‘breed maatschappelijk’ worden op deze conferentie onder de loep genomen en besproken met een brede variatie aan partijen.

Programma: Deelnemers gaan uit elkaar in parallelsessies ingedeeld naar de volgende thema’s: Gezondheid en zorg, Voedsel en water, Energie, transport en duurzaamheid, Innovatie en ICT, Fysieke veiligheid en vrede, Cultuur en identiteit, Onderwijs en wetenschap, Sociale gelijkheid, diversiteit en immigratie, Kunst en zingeving, Economie, werk en inkomen en Bestuur, recht en politiek.


Bron: NWO