Call voor High Tech Systemen & Materialen

20 april 2015

NWO-STW organiseert een call voor het financieringsinstrument High Tech Systemen & Materialen (HTSM). De call staat open voor onderzoeksvoorstellen die vallen binnen de topsector High Tech Systemen & Materialen en die een impuls kunnen geven aan het Nederlandse hightech-bedrijfsleven.

Voor deze call verhoogt NWO-STW de maximale bijdrage per project van 500.000 euro naar 750.000 euro. Het totale budget voor HTSM 2015 bedraagt minimaal 4.650.000 euro, en wordt mede gefinancierd door de stichting TKI-HTSM. De deadline voor het indienen van aanvragen is 2 juni. Minstens drie weken van tevoren (uiterlijk 12 mei) dienen onderzoekers aan NWO-STW een toelichting te sturen die duidelijk maakt hoe het project past binnen ten minste één van de roadmaps van HTSM.Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen Technische Wetenschappen

Speerpunt

High Tech Systemen en Materialen (HTSM)