Call voor High Tech Materialen

20 april 2015

De nieuwe call voor High Tech Materialen is open. Het doel van deze call is een impuls geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland.

Onderzoeksaanvragen die passen binnen de roadmap High Tech Materials zijn welkom. 

De call is een initiatief van het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De organisatie is in handen van de NWO Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en NWO-STW, samen met de stichting Materials innovation institute (M2i). De call van dit voorjaar wordt uitgevoerd door NWO-FOM. 

NWO stelt maximaal 1,5 miljoen euro ter beschikking. Inclusief de verplichte private cash cofinanciering van 50 procent is voor de financiering van de onderzoeksprojecten in totaal 3 miljoen euro beschikbaar. M2i zal de cash cofinanciering van haar leden verzorgen. De call staat ook open voor consortia buiten M2i. De sluitingsdatum van de call is 8 juni 2015.Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen Technische Wetenschappen

Speerpunt

High Tech Systemen en Materialen (HTSM)