Call conservation of art

22 april 2015

De eerste call van An Integrated Approach to the Scientific Study and Conservation of Art is opengesteld. In deze call is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het aanstellen van Nederlandse onderzoekers op interdisciplinaire projecten waarin samengewerkt wordt met musea. De call is gelieerd aan de doelstellingen van het recent opgerichte onderzoekscentrum Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). In dit centrum zijn kunstgeschiedenis, conservering van kunst, en exacte- en chemische wetenschappen verenigd.

Focus 

De focus  van het onderzoekscentrum ligt op Nederlandse kunst; dit is niet alleen erfgoed van nationaal belang maar ook- en vooral-werelderfgoed. Het onderzoekscentrum is opgericht in samenwerking met het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft. Deze partners beslaan gezamenlijk een breed deel van het kunstonderzoek en het erfgoedveld. Daarnaast wordt het onderzoekscentrum  gedragen door het Nederlands Forensisch Instituut, TI‐COAST, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en het Metropolitan Museum of Art in New York. Het centrum nodigt nadrukkelijk ook andere partijen uit ‐ onafhankelijk van grootte ‐ om te participeren in het onderzoek. 

Visie 

Het onderzoekscentrum heeft als doel  een viertal kennisterreinen binnen het kunstonderzoek op een fundamenteel hoger niveau te brengen:

  • begrip van het materiaal: van een statische beschrijving van het materiaal naar een structureel begrip van de dynamiek van degradatiemechanismen en verouderingsprocessen;
  • diagnostiek: van destructieve, steekproefsgewijze monstername naar een fundamenteel begrip van kunstobjecten en een wetenschappelijk onderbouwde prognose voor de restauratieve behandeling, analoog aan vergelijkbare ontwikkelingen in de medische wetenschap;
  • een nieuw type kunstgeschiedenis: van een zuiver geesteswetenschappelijke benadering naar een geschiedschrijving waarin de materialiteit en het maakproces van het kunstwerk hun geëigende plaats (weer) innemen. Materiaaltechnisch onderzoek geïntegreerd met de traditionele onderzoeksmethoden (archiefstudie, stijlkritiek en iconografie);
  • conservering en restauratiebehandelingen: van losse casuïstiek naar coherente methodologie. Een sterk verbeterde aanpak van restauratie en conservering die aansluit bij het begrip van de veroudering van kunstwerken als dynamisch proces.


Bron: NWO