Toekenningen Innovatieve Publiek-Private Samenwerking in ICT (IPPSI) Nieuwe ronde KIEM opengesteld

Financiering voor vijf PPS-projecten en nieuwe KIEM ronde

30 juni 2015

Binnen het programma Innovatieve Publiek-Private Samenwerking in ICT (IPPSI) is één TA-project en zijn vier KIEM projecten toegekend.

Onder het programma IPPSI vallen twee financieringsvormen: Kennis-Innovatie Mapping (KIEM), kleine projecten van maximaal 12 maanden, waarin minstens één kennisinstelling samenwerkt met minstens één private partner, en Technology Area (TA), grote meerjarige projecten waarin minstens twee kennisinstellingen samenwerken met minstens één private partner.

IPPSI KIEM zal binnenkort weer opengezet worden voor het indienen van aanvragen. Houd hiervoor de website in de gaten. IPPSI TA blijft voorlopig gesloten voor het indienen van aanvragen. Meer informatie is te vinden op http://www.nwo.nl/financiering-ippsi.

Hieronder de toegekende projecten uit deze ronde:

TA-financiering :

Naast de twee eerder gehonoreerde aanvragen is één nieuwe TA-aanvraag gehonoreerd.

ICT-gebaseerde Innovaties in de Strijd Tegen Kanker
Hoofdaanvrager: Dr. P.A.N. Bosman (CWI)
Medeaanvragers: Dhr. Y. Niatsetski (Nucletron Operations B.V.), Dr. T. Alderliesten (AMC) en Dr. A. Bel (AMC)

In dit project vervult fundamenteel ICT onderzoek een sleutelrol om brachytherapie, een belangrijke bestralingsgebaseerde vorm van kankerbestrijding, naar een innoverend, hoger niveau te tillen. Computers leren van experts om betere bestralingsplannen te maken, medisch specialisten verkrijgen meer inzicht in afwegingen tussen verschillende bestralingsplannen, en vernieuwende, meer accurate, patiënt-specifieke bestralingsplannen worden mogelijk gemaakt door computermodellen te koppelen aan 3D-print technologie.

KIEM-financiering:

Naast de negen eerder gehonoreerde aanvragen zijn vier nieuwe KIEM-aanvragen gehonoreerd.

Slim meten van wegen
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga (UTwente)
Medeaanvrager: Ir. M. Bijlsma (Mobidot B.V.)

De condities van de wegen voor zowel de fietspaden als normale wegen heeft grote aandacht bij de wegenbeheerders om zowel het comfort en veiligheid van het weggebruik te kunnen garanderen, maar ook om kosten te besparen door mogelijk nalatig onderhoud. Het doen van dergelijke metingen is een zeer tijdrovende en kostbare bezigheid. In het PRIME project zullen daartoe gedistribueerde algoritmes worden ontwikkeld die deze conditie automatisch gaan bepalen met behulp van de sensoren die reeds in de huidige smartphones aanwezig zijn. Het unieke van dit project is dat uit de grote hoeveelheid individueel zeer onbetrouwbare data toch een nauwkeurige schatting kan worden gemaakt van de wegcondities. Het algoritme zal worden geïntegreerd in bestaande software van de private partij dat reeds door diverse gemeentes wordt gebruikt.

MRI Analyse met Diepe Neurale Netwerken
Hoofdaanvrager: Prof. dr. M.Welling (UvA)
Medeaanvrager: Drs. J. Sandig (Scyfer BV)

Het analyseren van MRI scans behelst nu het extraheren van door experts vooraf bedachte features. Wij gaan via “deep learning” automatisch nieuwe features en biomarkers leren uit data. Hiervoor moeten we nieuwe technologie ontwikkelen om met de hoge dimensionaliteit van MRI scans om te kunnen gaan. We doen dit in een sterk consortium met neurologen, radiologen, informatici en een bedrijf gespecialiseerd in machine learning.

BRetoPI – Van eisen aan de bedrijfsvoering naar procesverbetering
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. H.A. Reijers (VU)
Medeaanvrager: Ir. R. Goverde (Precendence BV)

BRetoPI is een software-platform waarmee wensen en eisen ingezameld kunnen worden ten aanzien van de bedrijfsvoering binnen een organisatie. Deze kunnen met het platform worden geanalyseerd, geclusterd en vervolgens gekoppeld aan verbeteracties voor specifieke bedrijfsprocessen.

Overzicht door Inzicht
Slim en robuust monitoring systeem voor bruggen
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga, (UTwente)
Medeaanvragers: Ir. Ron W.H. Pepers (Heijmans Civiel BV) en Dr.ir. M. Marin-Perianu (Inertia Technology B.V.)

Kwalitatieve data wordt gebruikt voor de statusbepaling van bruggen, waar kwantitatieve data noodzakelijk is voor verdere optimalisatie van het beheer- en onderhoudsprogramma. In dit project wordt een concept ontwikkeld voor een betaalbaar maar robuust en nauwkeurig conditiebewakingssysteem voor bruggen. Een theoretisch brugmodel wordt ontwikkeld op basis  daarvan inzicht wordt verkregen in huidige en toekomstige status. Middels monitoring wordt data verzameld van de cruciale brugonderdelen voor toetsing en bijstelling van het actuele brugmodel als fundament voor bepaling van het beheer- en onderhoudsprogramma van bestaande bruggen. Dit zal de eigenaar en onderhouder van de brug helpen om de juiste onderhoudsbeslissingen te nemen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)