Vernieuwd NWO-DANS Datacontract beschikbaar

17 april 2015

NWO en DANS hebben een vernieuwde versie van het NWO-DANS Datacontract ontwikkeld. Bij het ontvangen van bepaalde financieringen van NWO dienen onderzoekers dit contract te ondertekenen. Op die manier blijven data voor andere geïnteresseerden beschikbaar.

Vernieuwd NWO-DANS Datacontract beschikbaar

NWO streeft ernaar dat onderzoeksgegevens – data – uit projecten die zij financiert zo goed mogelijk beschikbaar blijven voor verder onderzoek. Bij toekenning van enkele NWO-financieringsvormen, zoals Investeringen NWO-groot en Vrije competitie van NWO Geesteswetenschappen (GW) en NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW), dient de ontvanger van financiering daartoe een NWO-DANS Datacontract af te sluiten. Deze voorwaarde wordt vermeld in de toekenningsbrief van de betreffende financieringen.

Het contract leidt ertoe dat na beëindiging van het onderzoek de uit het project voortgekomen databestanden in een robuust en betrouwbaar data-archief gedeponeerd worden. DANS biedt daartoe een gecertificeerd 'trustworthy digital repository'. Dit houdt in dat bij DANS gedeponeerde data worden opgeslagen volgens de richtlijnen van het Dataseal of Approval (DSA). Dit internationale datakeurmerk is ontwikkeld om te verzekeren dat gearchiveerde data ook in de toekomst benaderbaar, herkenbaar en bruikbaar blijven.

De introductie van een geheel Open Access toegangscategorie in de 'repository' is de aanleiding voor het vernieuwen van het datacontract en de bijbehorende informatiebrochure. De brochure bevat een korte toelichting op het feitelijk deponeren van data en besteedt aandacht aan enkele juridische aspecten van het deponeren en gebruiken van data.

DANS verzoekt onderzoekers die in toekomstige projecten data zullen generen, al voor het verzamelen van de data contact met DANS op te nemen. Dat draagt eraan bij dat de uiteindelijke overdracht van de data zo efficiënt mogelijk plaats kan vinden.

Data Archiving and Networked Services (DANS)

DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY en DataverseNL. Tevens biedt DANS met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en consultancy en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. Kijk op de website van DANS voor meer informatie en contactgegevens. DANS is een instituut van KNAW en NWO.

Meer informatie

Links


Contactgegevens

Kees Waterman, Senior datamanager DANS
T: +31 6 1367 3502
E: kees.waterman@dans.knaw.nl


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vrije competitie Investeringen NWO-groot