Schreef u dit jaar de beste financiële tekst?

De Nationale Schrijfwedstrijd 2015: begrijpelijke financiële informatie

19 augustus 2015

De Nationale Schrijfwedstrijd richt zich dit jaar op de beste tekst in de financiële communicatie. Wie schrijft helder over een hypotheek, pensioen, financiële regeling, verzekering of over een ander financieel product? Welke aanbieder biedt de klant of de burger de meest begrijpelijke financiële tekst, helder en eenduidig? Deze inzender wint de prestigieuze Gouden Veer. De wedstrijd past binnen het NWO/ZonMw-themaprogramma 'Begrijpelijke taal'.

Schreef u dit jaar de beste financiële tekst?

De jury roept iedereen op die teksten schrijft over een financieel onderwerp, zijn of haar meest geslaagde tekst in te sturen. Schrijvende professionals, medewerkers van financiële instellingen, professionele tekstschrijvers mogen zich bij dezen uitgedaagd voelen. Teksten insturen kan tot 15 oktober 2015. De tekst moet op papier of digitaal zijn gepubliceerd.

Begrijpelijke financiële informatie

Financiële instellingen sturen hun klanten veel post toe met afrekeningen, nieuwe mogelijkheden en beloftes. Helder en eenduidig over 'geld' schrijven, is een lastige opgave. Het gaat in de wereld van het betalingsverkeer, de spaarrekeningen en de hypotheekleningen, de pensioenen en verzekeringen immers altijd om de toekomst – en daar zijn de resultaten uit het verleden nu eenmaal geen garantie voor. In de financiële sector wordt hard gewerkt aan het begrijpelijk, vindbaar en evenwichtig maken van financiële informatie.

Over de Nationale Schrijfwedstrijd

De teksten worden beoordeeld door een vakjury met vertegenwoordigers uit de communicatiewetenschap en de financiële wereld. Tijdens de feestelijke finale op 26 november 2015 wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

De Nationale Schrijfwedstrijd 2015 wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Schouten & Nelissen in samenwerking met NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), ZonMw, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Tekstblad, tijdschrift over tekst en communicatie.

De wedstrijd past binnen het NWO/ZonMw-onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal. Binnen dat programma wordt aan Nederlandse universiteiten onderzoek gedaan naar de factoren die de begrijpelijkheid bevorderen. De uitkomsten van dat onderzoek worden omgezet in adviezen op het gebied van taal en communicatie.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Begrijpelijke taal

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)