Promotiebeurzen voor leraren voor de zesde keer uitgereikt

17 november 2015

Serious gaming, beweeginterventies bij overgewicht, akoestiek van open studieomgevingen, werkklimaat van verpleegkundigen en schrijfstrategieën bij leerlingen; een greep uit de onderwerpen waar 31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs de komende jaren op gaan promoveren. Tijdens een feestelijke uitreiking op de Hogeschool van Amsterdam vandaag ontvingen de leraren hiervoor een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is de zesde keer dat de Promotiebeurzen voor Leraren zijn uitgereikt. NWO beoordeelde en selecteerde de beursaanvragen.

Laureaten Promotiebeurs voor leraren. Beeld: Inge van MillLaureaten Promotiebeurs voor leraren. Beeld: Inge van Mill

In aanwezigheid van vrienden en familie presenteerden enkele laureaten hun onderwerp van onderzoek, werd er kort terug geblikt op de selectie en was er ruimte voor het uitwisselen van de eerste ervaringen. De middag sloot af met de officiële uitreiking van de Promotiebeurzen uit handen van Roel Endert, plaatsvervangend directeur Voortgezet Onderwijs, OCW.

Promotiebeurs voor leraren

De beurs wordt gefinancierd vanuit het programma Promotiebeurs voor Leraren en is bedoeld voor leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs. Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij NWO. De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en mag zich richten op de alfa, bèta, gamma en levenswetenschappen. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk.

Promoveren in vijf jaar

Leraren die worden toegelaten werden voorheen voor een periode van vier jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om te werken aan hun promotieonderzoek met behoud van salaris. Met ingang van 2016 bedraagt de aangevraagde vrijstelling vijf jaar. Ook laureaten uit de rondes die georganiseerd zijn in 2011 t/m 2015 kunnen een jaar verlenging krijgen. Zij ontvangen van NWO automatisch een oproep in het derde jaar van hun onderzoek.

Verbeteren onderwijskwaliteit

Het programma Promoveren voor Leraren wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is erop gericht docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Het ministerie stelt hiervoor per jaar circa 9,5 miljoen euro beschikbaar. NWO is verantwoordelijk voor de beoordeling en selectie van de beursaanvragen.


Bron: NWO