Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan voorzitters Nationale Wetenschapsagenda

23 januari 2015

Prof. dr. Beatrice de Graaf en prof. dr. Alexander Rinnooy Kan zijn benoemd tot voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda. In opdracht van het kabinet komt onder leiding van deze voorzitters een wetenschapsagenda tot stand die afzonderlijke agenda's van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving samenbrengt en keuzes maakt voor onderzoeksthema's waar de komende tien jaar belangrijke ontwikkelingen te verwachten zijn. Het ministerie van OCW heeft dit vandaag in een persbericht bekend gemaakt.

Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan te midden van vertegenwoordigers van de kenniscoalitie. Tweede van rechts NWO-voorzitter Jos Engelen.Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan te midden van vertegenwoordigers van de kenniscoalitie. Tweede van rechts NWO-voorzitter Jos Engelen.

NWO is verheugd met de benoeming van deze voorzitters. Prof.dr. Jos Engelen, voorzitter van NWO, en tevens lid van de stuurgroep Nationale Wetenschapsagenda: 'Een uitstekende keuze. De benoemde voorzitters beschikken over de ervaring, het gezag en hebben de juiste achtergrond om verbindingen te leggen over de grenzen van vakgebieden en universiteiten heen. En zo te komen tot onderzoeksthema's die gedragen worden door wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij.'

In de Wetenschapsvisie 2025 Keuzes voor de toekomst vraagt het kabinet aan de kenniscoalitie om het initiatief te nemen voor een Nationale Wetenschapsagenda. De benoeming van De Graaf en Rinnooy Kan is op voordracht van deze kenniscoalitie, bestaande uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en MKB Nederland.

De Wetenschapsvisie 2015 bedeelt aan NWO de coördinatie van het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda toe. Dr. Henk Molenaar, secretaris van de Nationale Wetenschapsagenda, is de afgelopen weken begonnen met de bemensing van dit secretariaat met medewerkers van de verschillende leden van de kenniscoalitie.


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: