Vier toekenningen in Open Programma

16 december 2015

Het gebiedsbestuur ALW heeft 4 projectaanvragen in het Open Programma goedgekeurd. Deze gaan over de samenwerking tussen grote en kleine hersenen bij beweging, seksferomonen van nachtvlinders, regenwormen en fosfaat, en gesteentekorrels die de snelheid van aardbevingen bepalen.

Cracking the Cerebellar-Cerebral Code in Health & Disease
Prof. dr. C.I. de Zeeuw, Erasmus MC
Bewegen is essentieel om te overleven. Het is echter onduidelijk hoe onze kleine en grote hersenen samenwerken om onze bewegingen te coördineren, laat staan hoe de communicatie tussen beide verstoord is bij mensen met coördinatiestoornissen zoals spinocerebellaire ataxie. Dit project wil uitzoeken hoe de kleine en grote hersenen communiceren tijdens de voorbereiding en het aanleren van loopbewegingen; ook willen de onderzoekers weten hoe deze communicatie verstoord is en kan worden hersteld in diermodellen met spinocerebellaire ataxie.

Understanding sexual selection: which sex leads the dance when both are signallers?
Dr. A.T.G. Groot, UvA
Nachtvlinders zijn belangrijke plaaginsecten in voedingsgewassen. Van veel soorten is het seksferomoon van vrouwtjes geïdentificeerd dat mannetjes van een afstand aantrekt. Deze feromonen worden gebruikt bij plaagbestrijding: feromoonvallen worden ingezet voor monitoring, massaal wegvangen en paringsverstoring. Maar nadat een mannetje bij het vrouwtje is geland, scheidt het mannetje seksferomoon af. Het mannetjes-seksferomoon verandert mee met het vrouwtjes-seksferomoon. Dit project onderzoekt onder welke omstandigheden en door welke sekse selectie plaats vindt, want dat bepaalt hoe verschuivingen in populaties kunnen ontstaan, met belangrijke gevolgen voor de effectiviteit van feromoonvallen.

SUPPER: Stimulating Uptake of Phosphorus in Pastures through EaRthworms
Dr. ir. J.W. van Groenigen, WUR
Om meer voedsel te produceren voor meer mensen is meer (fosfaat)meststof nodig maar dat wordt steeds schaarser. Veel landbouwgronden bevatten veel fosfaat afkomstig van vroegere bemesting. Dit fosfaat is chemisch vastgelegd in de bodem en nauwelijks beschikbaar voor planten. Regenwormen blijken dit fosfaat tijdelijk beschikbaar te kunnen maken voor planten. De onderzoekers gaan kijken hoe dit komt, en welke combinaties van regenwormensoorten het meeste fosfaat beschikbaar maken. Dit kan leiden tot hogere gewasopbrengst met minder fosfaatbemesting en bijdragen aan duurzamere landbouw.

Little grains, big impact: The nanoscale control of fault strength evolution during the seismic cycle
Prof. dr. M.R. Drury, UU
Zowel natuurlijke aardbevingen als die door gas- en olieproductie zijn het gevolg van beweging langs breukvlakken, bedekt met fijnkorrelig gesteentepoeder. De gesteentekorrels die de snelheid van beweging en daarmee het ontstaan van aardbevingen bepalen, zijn kleiner dan 1 micrometer. Dit project combineert de nieuwste technieken voor weergave van nano-korrels en experimentele vervorming met computermodellen. Zo willen de onderzoekers de invloed begrijpen van de verschillende fysische en chemische processen op de beweging op grote schaal en daarmee op aardbevingen. Hierdoor kan het gevaar van aardbevingen in verschillende geologische omgevingen beter geschat worden.

Bron: NWO