Twee toekenningen in programma License to operate

21 april 2015

Het programma License to operate start met 2 toekenningen die technologische ingrepen in watersystemen op een verantwoordelijke wijze mogelijk maken door ze een wetenschappelijke basis te geven – een ‘license to operate’. Er waren 6 voorstellen ingediend in het programma, dat valt onder de NWO-bijdrage aan de topsector Water.

SANDBOX? Smart and sustainable design for offshore operations in a sandy seabed
Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher, UT
De zandige zeebodem van de Noordzee staat onder toenemende druk van offshore activiteiten. Na een ingreep heeft het systeem van bodemtopografie, sediment dynamica en hydrodynamica tijd nodig om het evenwicht te herstellen, net als het (lokale) ecosysteem. Veranderingen beïnvloeden de sediment-water interactie en de potentie van de zeebodem om fijn sediment op te slaan. Dit voorstel maakt een onderscheid tussen fijn sediment, ecologie en geomorfologie. Er zijn 3 wetenschappelijke vragen: welke fysische processen leiden tot de fijn sediment uitwisseling met de zeebodem? Hoe zijn bodemleven en zeebodem zandgolven gekoppeld? In hoeverre controleren biologische processen de concentraties fijn sediment? We ontwikkelen een virtuele zandbak die een ingreep in de zeebodem op duurzame wijze kan helpen ontwerpen.

New peroxide applications for prolonged reduction of cyanobacterial dominance in freshwater lakes
Dr. J.C.P. Matthijs, UvA
Cyanobacteriën (blauwalgen) zijn in Nederland ’s zomers negatief in het nieuws vanwege zwemverboden in recreatieplassen. Veilig zoet water is ook belangrijk als drinkwater, voor irrigatie, en viskweek. Klimaatverandering zal de prijs van schoon zoet water verder doen toenemen. De cyanobacteriedominantie ontstaat door teveel voedingstoffen (eutrofiëring). Bestaande methodes voor verwijdering van voedingsstoffen zijn tijdrovend of kostbaar. Een nieuwe methode gebruikt lage concentraties waterstofperoxide direct in meren. Cyanobacteriën blijken daarvoor erg gevoelig terwijl de rest van het ecosysteem onaangetast blijft en de waterstofperoxide snel afbreekt tot water en zuurstof. Dit project wil deze nieuwe watertechnologie gaan uitbreiden en verder valideren.


Bron: NWO