Twee toekenningen in het Internationaliseringsprogramma van ALW

18 december 2015

Binnen het Internationaliseringsprogramma van ALW hebben 2 ingediende voorstellen een toekenning ontvangen. Het betreft voorstellen voor het European Plate Observing System (EPOS) en EC-Earth.

EPOS is een toekomstige Europese onderzoeksinfrastructuur voor data, observatoria en laboratoria op het gebied van onder andere seismologie, vulkanologie, geologie en GPS. De bijdrage van ruim 50.000 euro aan dit ESFRI-project moet het Nederlandse aandeel in de opstart van EPOS versterken en is concreet bedoeld voor onder meer netwerkactiviteiten en ICT infrastructuur.

Het gebiedsbestuur stelt maximaal 49.500 euro beschikbaar voor de Nederlandse contributie van het internationale consortium EC-Earth. Dit Earth System Model uit 2007 biedt toegang tot klimaatkennis en klimaatdata. KNMI is trekker van het Nederlandse deel van dit initiatief. 

Bron: NWO