Oproep tot voorstellen voor Vening Meineszprijs 2016

1 oktober 2015

Het bestuur van NWO Aard- en Levenswetenschappen zoekt kandidaten voor de Vening Meinesz prijs. Deze is bestemd voor aardwetenschappers die korter dan zes jaar geleden (2010 of later) gepromoveerd zijn en als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam zijn in Nederland.

De prijs is mogelijk dankzij een schenking van prof.dr.ir. Felix Vening Meinesz in 1962 aan NWO. De prijs bedraagt tienduizend euro en is bedoeld ter financiering van onderzoeksgerelateerde kosten. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het 13e Nederlandse Aardwetenschappelijke Congres (NAC 13), op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2016 in Veldhoven.

NWO Aard- en Levenswetenschappen reikt de Vening Meineszprijs om de twee jaar uit. Sinds 1965 ging de prijs naar achtereenvolgens dr. R.D. Schuiling (1965), dr. J.D.A. Zijderveld (1968), dr. G.B. Engelen (1972), dr. J.A. Schouten (1972), dr.ir. N. van Breemen (1976), dr. A.M.H. Nolet (1983), dr. R.K. Snieder (1989), dr. F. Marin (1998), dr. W. Krijgsman (2000), dr. W. van Westrenen (2006), dr. G. van der Werf (2008), dr. A. Sluijs (2010), dr. J.W.H. Weijers (2012) en mevr. dr. J.E. Vonk (2014).

ALW ontvangt ten behoeve van de beoordelingscommissie graag aanbevelingen voor geschikte kandidaten. De voordrachten moeten een curriculum vitae met publicatielijst bevatten, een motivering met betrekking tot de reden van voordracht, de reeds geleverde wetenschappelijke prestaties en de verwachtingen die de indiener van de kandidaat heeft.

De deadline voor aanmelding is maandag 4 januari 2016. Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Bernard Westerop, b.westerop@nwo.nl, 070-344 0637, postadres: NWO-ALW, t.a.v. Bernard Westerop, postbus 93510, 2509 AM Den Haag.


De laatste 3 winnaars van de Vening Meinesz prijsDe laatste 3 winnaars van de Vening Meinesz prijs

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Vening Meinesz prijs

Speerpunt

Talent