Onderzoeksprogramma naar fysische gedrag van alledaagse producten

27 mei 2015

De Stichting FOM, NWO Aard- en Levenswetenschappen (ALW) en Unilever starten per 1 juni 2015 een onderzoeksprogramma dat inzicht zal geven in hybride zachte materialen. FOM en NWO-ALW zullen jaarlijks samen 400.000 euro investeren in het programma. Unilever draagt nogmaals dat bedrag bij. Het programma valt binnen de NWO-bijdrage aan de Topsector Agri & Food.

De samenwerking vormt een nieuw FOM Industrial Partnership Programme (IPP), dat wetenschappelijke kennis aan industriële ambities koppelt. In dit geval gebeurt dat door baanbrekend natuurkundeonderzoek naar zachte materie uit te voeren in samenwerking met de industriële wetenschappers van Unilever. FOM en Unilever hebben sinds 2001 samengewerkt binnen verschillende onderzoeksprogramma's. Het succes van deze samenwerkingen vormde de inspiratie voor dit nieuwe IPP met Unilever als enige industriële partner. Vinod Subramaniam, directeur van FOM-instituut AMOLF, zal het onderzoeksprogramma 'Hybrid soft materials: from physical mechanisms to designer products' leiden.

Subramaniam: ‘Veel voedings- en consumentenproducten, zoals mayonaise en verzorgingsproducten, bestaan uit complexe mengsels van verschillende materialen. We willen deze producten verbeteren, om een optimale gebruikerservaring te kunnen leveren, door bijvoorbeeld de voedingswaarde, het gevoel, of de productstabiliteit en duurzaamheid te maximaliseren. Momenteel is dit verbeterproces nog een empirische onderneming. AMOLF is verheugd dat het zijn theoretische en experimentele expertise op het gebied van zachte materie kan bijdragen om nu juist tot een grondige fysische kennis van de materiële eigenschappen van deze complexe systemen te komen. Samen met onze academische collega's en de wetenschappers van Unilever verwachten we nieuwe kennis op te doen over deze complexe materialen, waarmee we uiteindelijk nieuwe materialen en producten met vooraf bepaalde eigenschappen kunnen ontwerpen.’

Fysisch inzicht, geïnspireerd door de natuur
Het programma wil de stabiliteit van alledaagse consumentenproducten en het gedrag van het product tijdens gebruik begrijpen en voorspellen. De nadruk zal liggen op de relatie tussen de moleculaire, microscopische en mechanische eigenschappen van de complexe productmatrixen. Daarnaast gaan de onderzoekers structuren bestuderen die door de natuur gemaakt zijn, en hierin inspiratie zoeken. Ze hopen de lessen van de natuur te vertalen naar het ontwerp van betere, gezondere en duurzamere materialen en producten.

Over Industrial Partnership Programmes
Industrial Partnership Programmes zijn onderzoeksprogramma's van FOM voor meerjarig fundamenteel onderzoek, waarbij FOM-onderzoekers samenwerken met bedrijfsonderzoekers. Het onderzoek vindt dan ook plaats op gebieden waar innovatiemogelijkheden zitten, evenals uitdagende wetenschappelijke vragen. Hiermee overbrugt FOM met haar partners de kloof tussen fundamenteel en industrieel onderzoek.

Topsector Agri & Food
Het onderzoek sluit aan bij de Topsector Agri & Food. Voor dit programma is een zogenaamde TKI-toeslag aangevraagd, die onderdeel is van de programmabegroting. Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert samenwerking van bedrijven met kennisinstellingen zoals universiteiten, NWO, FOM, STW, TNO en ECN door het toekennen van TKI-toeslag. Deze bedraagt 25 procent over de in-cash private bijdragen en een kleinere toeslag over in-kind bijdragen.


Bron: