Moderne mens veel eerder in zuiden van China dan in Europa

14 oktober 2015

In 'Nature' verschijnt deze week de beschrijving van de ontdekking van 47 tanden in een grot in het zuiden van China. Die tonen aan dat anatomisch moderne mensen minimaal 80.000 jaar geleden in de regio aanwezig waren. De vondst is opmerkelijk, omdat het om de vroegste moderne mensen buiten Afrika gaat: het zou nog bijna 40.000 jaar duren eer moderne mensen in Europa opduiken, waar al die tijd nog Neanderthalers leefden.

De 47 gevonden tanden. Beeld: Mark SierDe 47 gevonden tanden

Vondsten van laat Pleistocene (periode tussen 12.000 en 126.000 jaar voor nu) mensachtigen in Azië zijn zeldzaam. Tot nog toe ontbraken goed gepreserveerde en gedateerde fossielen ouder dan 45.000 jaar die duiden op het bestaan van Homo sapiens in deze regio. Recente opgravingen in de Fuyan grotten in de provincie Daoxian in Zuid-China leverden maar liefst 47 tanden van de moderne mens op, samen met fossielen van zowel nog bestaande als tegenwoordig uitgestorven zoogdieren.

Onderzoek roept de vraag op waarom de moderne mens pas zo laat in Europa verscheen

Aardwetenschappen en archeologie

Aardwetenschapper en archeoloog dr. Mark Sier droeg bij aan de datering van de vondst. ‘In mijn aandeel in het onderzoek heb ik me gericht op de relatie tussen de datering en de gevonden fossielen, waarmee we de vondsten in context kunnen plaatsen. Ik heb aangetoond dat de laag boven de fossielen maar onder de gedateerde stalagmiet onverstoord is en dat de datering, dus een minimumouderdom is voor deze fossielen.’

Wu Liu, Mark Sier en collega’s tonen aan dat de tanden van minstens 80.000 jaar geleden dateren, en mogelijk zelfs tot 120.000 jaar oud zijn. Morfologische analyse van de tanden laat zien dat zij toebehoorden aan anatomisch moderne mensen.

De studie toont aan dat de moderne mens reeds vele tienduizenden jaren eerder aanwezig was in zuidelijk Azië dan in Europa of zelfs in het oostelijk mediterrane gebied. De auteurs suggeren dat de aanwezigheid van de Neanderthalers en andere mensachtigen in Europa en Azië mogelijk grenzen stelde aan de verspreiding van de voorouders van de huidige mens.

Het onderzoek van Mark J. Sier (faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht en faculteit Archeologie, Universiteit Leiden) is gefinancierd door NWO middels het Open Programma.

Bestudering van de tanden. Beeld: Mark SierBestudering van de tanden

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Open programma

Speerpunt

Vrij onderzoek