EU-PolarNet gaat Europees poolonderzoek coördineren

2 juni 2015

De EU heeft de Europese samenwerking op het gebied van poolonderzoek een stap verder gebracht. Met de financiering van het programma EU-PolarNet ontstaat het wereldwijd grootste consortium op het gebied van poolonderzoek.

EU-PolarNet is een programma dat loopt van 2015 tot 2020. In die tijd moet het project een strategie ontwikkelen waarmee Europese landen hun agenda’s kunnen afstemmen bij het vaststellen van onderzoeksvragen. Dit is nodig voor een goede toegang tot kostbare infrastructuur. Poolonderzoek is immers relatief duur vanwege de hoge kosten van onderzoeksinfrastructuur, zoals schepen, vliegtuigen en onderzoekstations.

Nederland is direct in het consortium betrokken via het Arctisch Centrum van de RUG. Het Arctisch Centrum coördineert via directe betrokkenheid op verzoek van NWO ook mede de bredere Nederlandse inbreng in dit EU-PolarNet consortium. NWO steunt de ontwikkeling gericht op verdergaande Europese samenwerking door het ondersteunen en in Den Haag bij NWO huisvesten van het secretariaat van de European Polar Board EPB. De EPB wordt gezien als de organisatie die straks in een versterkte rol verantwoordelijk zal zijn voor de erfenis van dit EU-project. De EPB levert met inzet van de helft van de tijd van de executive secretary Renuka Badhe een belangrijke bijdrage aan EU-PolarNet.

Meer informatie over EU-PolarNet staat in het persbericht (Engels) over de oprichting van EU-PolarNet.


Bron: NWO