Call Enabling technologies geopend

Technologie uit een ander lab gebruiken

10 juli 2015

Een call die het gebruik van andermans technologie moet vergemakkelijken: ZonMw organiseert samen met NWO Aard- en Levenswetenschappen de derde call van het programma Enabling Technologies. Dat valt binnen drie topsectoren: Life Sciences and Health, Agri & Food, en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De deadline voor indiening van voorstellen is 13 oktober 2015.

Het kan voorkomen dat in het eigen laboratorium bepaalde technieken niet beschikbaar zijn, die echter wel nodig zijn voor het slagen of verbeteren van een onderzoeksproject. Dan zou je die techniek in een ander laboratorium, dat daar wel over beschikt, kunnen ‘inkopen’. Daarop richt zich deze call middels het ‘hotel concept’: de aanvrager is de gast en tevens hoofdaanvrager van het hotelproject, het faciliterende laboratorium de hotelmanager en mede-aanvrager.

Een voorwaarde is dat (A) het bestaande onderzoeksproject, waar deze financiering ‘bovenop’ komt, een PPS constructie heeft of (B) een nieuw PPS wordt gevormd. Voor deze derde call binnen het programma is een budget beschikbaar van 780.000 euro. De maximale financiering per project bedraagt 30.000 euro. Meer informatie over het programma vindt u op de site van ZonMw, waar u ook terecht kunt voor het indienen van een voorstel.
De deadline voor indiening van voorstellen is 13 oktober 2015.


Bron: NWO