3 Toekenningen in Open Programma

19 maart 2015

Het Gebiedsbestuur van NWO Aard- en Levenswetenschappen heeft 3 aanvragen in het Open Programma goedgekeurd.

Fluid-muscle interaction of free-swimming zebrafish larvae
Prof. dr. ir. J.L. van Leeuwen, WUR

Zebravislarven ondergaan tijdens hun ontwikkeling grote veranderingen in lichaamsbouw en spiereigenschappen. Desondanks vertonen ze al zeer snel goede zwemprestaties en kunnen ze al vanaf vijf dagen na bevruchting prooien vangen. Dit project analyseert met experimenten en computersimulaties hoe de benodigde aansturing van de spieren zich ontwikkelt en hoe dit leidt tot de geobserveerde leeftijdsafhankelijke bewegingspatronen. We willen begrijpen hoe vislarven hun spieren inzetten om voorstuwing en manoeuvreerbaarheid te genereren. Een andere onderzoeksvraag is hoe deze inzet varieert als gevolg van de snelle morfologische en fysiologische veranderingen die het larve voortstuwingssysteem binnen 10 dagen ondergaat.

Trend and Variability in the atmospheric Oxidizing Capacity (TAVOC)
Het schoonmaakmiddel van de atmosfeer

Prof. dr. M.C. Krol, WUR

Het OH radicaal wordt ook wel het schoonmaakmiddel van de atmosfeer genoemd. Dit radicaal verwijdert allerhande vervuiling en sommige broeikasgassen, zoals methaan, uit onze atmosfeer. Omdat OH maar een zeer korte levensduur heeft en veel variabiliteit in ruimte en tijd vertoont, is het moeilijk een schatting van de mondiale OH-schoonmaakcapaciteit te maken. Er zijn echter stoffen die worden afgebroken door OH en waarvan we de uitstoot goed kennen. Dit project benut metingen van een groot aantal van deze stoffen die recent beschikbaar gekomen zijn. We combineren deze metingen met computermodellen. Zo leiden we af hoeveel OH er in de atmosfeer zit.

The role of noncentrosomal microtubules during neuronal development
Prof. dr. C. Hoogenraad, UU

De menselijke hersenen bestaan uit meer dan honderd miljard zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd, die samen de functionele neuronale circuits vormen. Neuronen hebben twee compartimenten, het axon en de dendrieten, gespecialiseerd in het verzenden of ontvangen van informatie. De structuur van axon en dendrieten is complex. Samen met de duizenden individuele synapsen waarmee neuronen met elkaar kunnen communiceren, maakt ze dat tot de meest ingewikkelde cellen in het lichaam. Recente experimenten hebben aangetoond dat microtubuli actief betrokken zijn bij verschillende fasen van neuronale ontwikkeling. Ook speelt microtubuli dynamiek een belangrijke rol bij neuronale polariteit, axon uitgroei, neuronale migratie en de complexe dendriet morfologie. Deze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat het eiwit CAMSAP2 losse microtubuli eindjes stabiliseert in neuronen. We willen nu gaan uitzoeken wat de rol van CAMSAP2 is bij de ontwikkeling en instandhouding van complexe neuronale structuur.


Bron: NWO