161 Veni-beurzen voor talentvolle wetenschappers

17 juli 2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 161 Veni-beurzen van maximaal 250.000 euro toegekend. Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO en is gericht op recent gepromoveerde wetenschappers met een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek.

In de Veni-ronde van 2015 investeert NWO in totaal ruim 40 miljoen euro in ongebonden en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. De gehonoreerde wetenschappers gaan zich richten op uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld de herontdekking van Middeleeuwse kunst door surrealisten, de ontstaansgeschiedenis van melkwegclusters en hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost. Met een Veni-financiering kunnen zij tot drie jaar onderzoek doen.

Bij Veni zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp in te dienen voor financiering. Alle aanvragen zijn door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. De ingediende onderzoeksvoorstellen zijn vervolgens binnen de NWO-wetenschapsgebieden beoordeeld door breed samengestelde commissies. Gebied-overschrijdende aanvragen zijn door een aparte commissie beoordeeld.

In de lijst van toekenningen staan alle gehonoreerde onderzoeksvoorstellen en de bijbehorende feiten en cijfers van deze ronde. 


Programmabeeld Vernieuwingsimpuls - plasmawolk in roze, blauw en paars

Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Hiermee kunnen deze onderzoekers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. De Vernieuwingsimpuls kent drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de carrière van wetenschappers: Veni, voor pas gepromoveerd onderzoekers; Vidi, voor ervaren onderzoekers en Vici, voor excellente senioronderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Bron: NWO