135 miljoen euro voor ontwikkeling quantumcomputers

1 juni 2015

De komende tien jaar trekt het kabinet samen met kennisinstellingen 135 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van supercomputers met exponentiële rekenkracht, de zogenaamde quantumcomputers. Met deze investering wil het kabinet de leidende positie van het Nederlandse instituut voor quantumtechnologie, QuTech, verder versterken. Zo kunnen onze bedrijven en wetenschappers snel profiteren van de kansen die deze technologie biedt. Minister Henk Kamp (EZ) en minister Jet Bussemaker (OCW) ondertekenen vandaag hiervoor een overeenkomst met vertegenwoordigers van TU Delft, TNO, NWO en Topsector High tech systemen en matierialen (HTSM). Namens NWO, FOM en STW was NWO-voorzitter Jos Engelen aanwezig om deze overeenkomst te ondertekenen.

QuantumcomputerQuantumcomputer

Door financieringszekerheid vanuit de overheid wordt het voor QuTech mogelijk om extra private investeerders te interesseren, om te investeren in laboratoria en om talentvolle wetenschappers aan te trekken. Momenteel werken er 100 wetenschappers bij QuTech in Delft onder leiding van wetenschapper Leo Kouwenhoven. Dat aantal zal in vijf jaar tijd verdubbelen naar meer dan 200 wetenschappers. Zij gaan werken aan de verdere evolutie van de technologie en aan praktijkgerichte toepassingen, zoals betere databeveiliging. De informatie die deze computers met elkaar uitwisselen valt namelijk nauwelijks te onderscheppen. Ook biedt de technologie exponentieel meer rekencapaciteit, waardoor bijvoorbeeld nieuwe medicijnen sneller ontwikkeld kunnen worden. De mondiale markt voor toepassingen op basis van quantumtechnologie groeit naar 2 miljard euro per jaar in 2020, zo blijkt uit onderzoek.

Wetenschappelijke wedloop

Wereldwijd is er een wetenschappelijke wedloop gaande om de quantumtechnologie verder door te laten breken. Meer dan 7000 wetenschappers werken aan de ontwikkeling. Grote technologiebedrijven als Google, Microsoft en Thales investeren tientallen miljoenen in quantumtechnologie. Als een van de toonaangevende instituten ontvangt QuTech bijvoorbeeld sinds 2010 financiële ondersteuning van Microsoft voor fundamenteel onderzoek.

QuTech is door het kabinet benoemd tot één van de vier Nationale Iconen. Dit zijn innovaties die zorgen voor toekomstige welvaart en bijdragen aan het oplossen van mondiale vraagstukken. De Nationale Iconen krijgen ondersteuning op maat. Ministers Kamp en Bussemaker zijn namens het kabinet verbonden als ambassadeur aan QuTech en ondersteunen het instituut met contacten in binnen- en buitenland.

Partners QuTech

QuTech is als initiatief van de TUD en TNO en met steun van NWO/FOM/STW eind 2013 van start gegaan. In 2014 heeft QuTech in een door het ministerie van Economische Zaken  georganiseerde competitie de status verworven van ‘nationaal icoon’. NWO/FOM/STW hebben in december 2013 een financiële bijdrage toegezegd. Een deel van deze bijdrage wordt ingezet voor een Industrial Partnership Programma (IPP) met Microsoft.

Zie ook


Bron: NWO