120 wetenschappers ontmoeten elkaar op VI-laureatenmeeting

14 december 2015

120 wetenschappers met een financiering uit de Vernieuwingsimpuls (VI) van NWO waren aanwezig op de VI-Laureatendag 2015. De ontmoeting vond plaats in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.

Groepsfoto VI-Laureatenmeeting. Foto: Hanne NijhuisGroepsfoto VI-Laureatenmeeting. Foto: Hanne Nijhuis. Klik op de foto om te downloaden.

Bekijk ook het videoverslag van deze dag

Bij de opening van de netwerk- en inspiratiemiddag voor VI-laureaten riep Hans de Groene, algemeen directeur van NWO, de VI-laureaten op om het voortouw te nemen bij het publiceren in Open Access. ‘Er bestaan uiteenlopende mogelijkheden om Open Access te publiceren, maak daar gebruik van,’ zei De Groene in een vraaggesprek met dagvoorzitter Eva Brouwer. De Groene wees de aanwezige laureaten onder meer op de mogelijkheid van ‘Green’ Open Access, waarbij onderzoekers een versie van hun publicatie openbaar toegankelijk maken via een (universitaire) repository. Dit kan ook een pre-review versie van de publicatie zijn.

De netwerk- en inspiratiemiddag voor VI-laureaten werd georganiseerd door NWO in samenwerking met de Vereniging voor Vernieuwingsimpulsonderzoekers (VVViO). De bijeenkomst trok ruim 70 Veni-laureaten, ruim 40 Vidi-laureaten en 8 Vici-laureaten. Ook waren ongeveer 20 medewerkers van NWO aanwezig. De VI-onderzoekers volgden workshops over onder andere het samenstellen van een eigen onderzoeksgroep en over interactie met de nieuwsmedia. NWO-Spinozalaureaten Birgit Meyer en Bert Weckhuysen gaven een ‘inspiratiesessie’. Tijdens de feestelijke borrel wisselden VI-laureaten onder het genot van een drankje en muziek zowel met elkaar als met de aanwezige NWO-medewerkers van gedachten over onderzoek en wetenschapsbeleid. Verder naar het volledige programma.

Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers waarmee zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn kunnen ontwikkelen. De Vernieuwingsimpuls kent drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de carrière van wetenschappers: Veni, voor pas gepromoveerd onderzoekers; Vidi, voor ervaren onderzoekers; Vici, voor senioronderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Met de Vernieuwingsimpuls financiert NWO jaarlijks voor ruim 150 miljoen euro aan vrij en ongebonden onderzoek.

Bron: NWO