Vier topwetenschappers maken plannen met NWO-Spinozapremie bekend

9 september 2014

Experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester, archeoloog Corinne Hofman, milieutechnoloog Mark van Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis Piersma presenteren vandaag hun plannen met de NWO-Spinozapremie die zij ontvangen: 2,5 miljoen euro per persoon voor wetenschappelijk onderzoek. Zij nemen de premie in ontvangst in het bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

Spinozauitreking NWO/Sascha SchalkwijkKoning Willem-Alexander, geflankeerd door (v.l.n.r.) staatssecretaris Sander Dekker (OCW), laureaten Piersma, Van Loosdrecht, Hofman en Bouwmeester en NWO-voorzitter Jos Engelen. Foto: NWO/Sascha Schalkwijk (klik voor grotere versie)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent de NWO-Spinozapremies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van hun vakgebied behoren, die jonge onderzoekers inspireren en waarvan het onderzoek impact heeft in de maatschappij. Een NWO-Spinozapremie is zowel een persoonlijk eerbetoon als een grote financiële impuls voor verder onderzoek. Met de Spinozapremies versterkt NWO toponderzoek in Nederland.

Dirk Bouwmeester

‘De NWO-Spinozapremie zal ik gaan gebruiken om verschillende onderzoeksgebieden met elkaar in verbinding te brengen. Ik wil samen met mijn onderzoeksgroep werken aan onder andere quantum-optische experimenten met DNA-structuren met mogelijke toepassingen in de medische wetenschap, aan plasma-experimenten met mogelijke toepassingen voor het opslaan van een plasma en aan experimenten die bestuderen of zwaartekracht een rol speelt in het kwantummeetproces.’ Prof. dr. D. (Dirk) Bouwmeester (1967) is hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit Leiden en bekleedt daarnaast een hoogleraarspositie aan de University of California in Santa Barbara.

Corinne Hofman

‘Ik onderzoek de confrontatie tussen de oorspronkelijke Indiaanse bewoners van het Caribisch gebied en de Europese kolonisatoren. Met een transdisciplinaire aanpak (alfa, bèta en gamma) onderzoeken we het inheemse perspectief. Met de Spinozapremie wil ik de continuïteit van het Caribische archeologisch onderzoek in Leiden bevorderen en verankeren in het Caribisch gebied. Dat wil ik doen met de oprichting van een center of excellence en met beurzen voor lokaal toptalent. Ik wil investeren in innovatieve technieken voor het opsporen van archeologische vindplaatsen in nog niet verkend gebied en ik wil de inheemse Caribische geschiedenis wereldwijd op de kaart zetten door ook elders in de wereld de impact van koloniale ontmoetingen te onderzoeken. Zo kan het onderzoek bijdragen aan het bredere debat over de confrontaties tussen groepen en diversiteit in een globaliserende wereld. Tenslotte hoop ik mijn onderzoek voor een groot publiek toegankelijk te maken door het opleiden van een lokaal kader, publieksgerichte activiteiten en met film en animatie. Prof. dr. C.L. (Corinne) Hofman (1959) is hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden.

Mark van Loosdrecht

‘De premie biedt mij gelegenheid om mijn onderzoek naar de microbiële diversiteit op aarde uit te breiden. Slechts rond de 1 procent van het microbiële leven is tot op heden gekarakteriseerd. Het onderzoek moet meer inzicht verschaffen in de microbiële ecologie. Die kennis kan worden gebruikt om nieuwe processen te ontwikkelen om afval om te zetten in grondstoffen. Deze processen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie en verdere verduurzaming van de samenleving.’
Prof. dr. ir. M.C.M. (Mark) van Loosdrecht (1959) is hoogleraar Milieubiotechnologie en Waterzuivering aan de Technische Universiteit Delft.

Theunis Piersma

‘Anderhalve eeuw geleden knipte Darwin de wereld op in dieren en planten aan de ene, en de omgevingen van die dieren en planten aan de andere kant. Deze ontwarring heeft de biologie enorm vooruitgeholpen, maar omdat we het grote belang van omgevingen uit het oog zijn verloren, is het biologisch onderzoek eenzijdig geworden. Met de NWO-Spinozapremie geef ik de omgeving weer de verdiende aandacht. Dat is hard nodig in een tijdsgewricht waarin het verlies van gezonde leefomgevingen van mensen en andere dieren gevaarlijk groot is geworden. Ik gebruik de NWO-Spinozapremie om de rol en het belang van omgevingen tastbaar en zichtbaar te maken, aan de hand van studies aan de individuele ontwikkeling van trekroutines van grutto’s, lepelaars en kanoeten.’
Prof. dr. T. (Theunis) Piersma (1958) is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als waddenbioloog verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

20 jaar NWO-Spinozapremie op 3 oktober bij Spinoz@night

Dit jaar reikt NWO de NWO-Spinozapremies voor de twintigste keer uit. Op vrijdagavond 3 oktober viert NWO het twintigjarig bestaan van de premie met de Spinoz@Night: een talkshow in café Dudok Den Haag waar het publiek kennismaakt met de absolute topwetenschappers van Nederland.


Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

Meer informatie


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: