Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld benoemd tot directeur van het NSCR

22 juli 2014

Prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld is benoemd tot directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), een van de onderzoeksinstituten van NWO.

Onderzoeksmethodoloog en jurist Bijleveld is momenteel aan NSCR verbonden als senior onderzoeker en leidt een van de onderzoeksprogramma’s van NSCR. Daarnaast is ze hoogleraar onderzoeksmethoden in de criminologie aan de Vrije Universiteit en bekleedt  ze vanaf zomer 2014 een adjunct professorship aan het Griffith University Key Centre for Research. Per 15 augustus 2014 begint zij haar nieuwe functie als directeur van NSCR.

Het NSCR is een nationaal onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid van criminaliteit en  rechtshandhaving. Het is gehuisvest bij en wordt mede gefinancierd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Thema’s van onderzoek zijn o.a. de levensloop van criminelen, de burger en het strafrechtelijk systeem en de spreiding van criminaliteit.

Prof. Bijleveld volgt Prof. Gerben Bruinsma op. Prof. Bruinsma heeft sinds 1999 leiding gegeven aan het NSCR. Hij treedt nu terug als directeur, maar blijft als senior onderzoeker verbonden aan het instituut.

Prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld. Foto Harry MeijerProf. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld. Foto Harry Meijer

Prof. Bijleveld ziet twee belangrijke uitdagingen voor de komende jaren: de zichtbaarheid van het wetenschappelijk zo succesvolle NSCR en zijn medewerkers in het publieke debat vergroten en het aansluiting zoeken bij Europese initiatieven. ‘Daarnaast‘, zo laat zij weten, ‘is ook het actief verbinden van NSCR met andere partijen om het financiële draagvlak voor NSCR te vergroten, nationaal en internationaal, een topprioriteit’.

Catrien Bijleveld (1958) studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan dezelfde universiteit. In Leiden behaalde ze nog een tweede graad, die van meester in de rechten.

Ze werkte in Nederland en in het buitenland als onderzoeker en als professional consultant, bij universiteiten en kennisinstellingen als WODC, en bij TNO. Prof. Bijleveld begeleidde verschillende promoties, heeft een groot internationaal netwerk over de grenzen van wetenschapsgebieden heen, en is sinds 2012 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: