NWO zet volgende stap in Open Accessbeleid

15 oktober 2014

NWO vindt dat onderzoeksresultaten die verkregen zijn uit onderzoek gefinancierd met publieke middelen vrij toegankelijk moeten zijn. Om dat aan te jagen, zal NWO de regels voor het publiceren van onderzoeksresultaten gaan vernieuwen: publicaties die voortkomen uit NWO-onderzoek moeten in de toekomst meteen (vanaf publicatiedatum dus zonder embargoperiode) publiek toegankelijk zijn. NWO-voorzitter Jos Engelen: ‘De opmars van open access publiceren is gestaag en onomkeerbaar. Daarom is het goed als alle betrokken partijen stappen blijven zetten.’

Het business model waarbij uitgevers extra betaling (naast abonnementsgelden) vragen om een artikel open access beschikbaar te maken, vindt NWO niet optimaal. In dat geval ontstaat het risico dat er twee keer wordt betaald - door NWO en door de universiteiten die de abonnementskosten betalen - voor het publiceren van een wetenschappelijk artikel. Bovendien houdt dit de huidige betaalmuren om wetenschappelijke publicaties in stand. 

Aanscherpen Open Accessbeleid in nieuwe strategie NWO

In de komende strategieperiode 2015-2018 gaat NWO daarom niet meer toestaan dat het budget van NWO-onderzoekers uitgegeven wordt aan dit type publicaties. De aanscherping van het Open Access beleid vormt een onderdeel van de komende, nieuwe NWO strategie, die begin 2015 gepubliceerd zal worden. Vervolgens zal implementatie van het nieuwe beleid plaatsvinden en zullen de nieuwe regels meer in detail worden gecommuniceerd.

NWO zal onderzoekers gaan vragen om in een volledig open access-tijdschrift te publiceren (Golden Road), ofwel het artikel in een centraal onderhouden, vindbare database van de universiteit of het vakgebied (Green Road) te deponeren. Dat kan ook een niet-definitieve versie van een artikel zijn, de post peer review pre-published versie. De mogelijkheid blijft bestaan om een publicatie uit te stellen als er bijvoorbeeld sprake is van een octrooiaanvraag. NWO zet er op in dat de transitie naar open access zo soepel mogelijk verloopt en houdt dan ook rekening met de ‘administratieve last’ aan de kant van de onderzoekers.

Open access gates Beeld: I.Kalinin/ShutterstockBeeld: I.Kalinin/Shutterstock

NWO en Open Science

NWO vindt dat onderzoeksresultaten die zijn verkregen met publieke middelen vrij toegankelijk moeten zijn. Dit geldt ook voor het toegankelijk maken en delen van onderzoeksgegevens voor vervolgonderzoek en toepassingen. Op die manier kan waardevolle kennis benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarom bevordert NWO Open Access-publiceren en Open Access-onderzoeksdata.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: