NWO-voorzitter Jos Engelen adviseert over Helmholtz-Gemeinschaft

7 mei 2014

NWO-voorzitter Jos Engelen neemt zitting in de advieswerkgroep ‘Weiterentwicklung der Programmorientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft’. Deze advieswerkgroep is ingesteld door de Duitse Wissenschaftsrat en adviseert over de programmagerichte financiering door de Helmholtz-Gemeinschaft.

De Duitse Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren is een samenwerkingsverband van 18 onafhankelijke Duitse onderzoeksinstellingen met een jaarlijks budget van zo’n 3 miljard euro, die zich voornamelijk richten op de exacte wetenschappen. De Wissenschaftsrat adviseert de regering in Berlijn en de deelstaten over wetenschapsbeleid.

Meer informatie


Bron: NWO