NWO geeft negentien jonge onderzoekers buitenlandervaring

1 april 2014

Negentien pas gepromoveerde wetenschappers gaan onderzoek doen in het buitenland dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met Rubicon geeft NWO startende wetenschappers de gelegenheid om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland.

Negentien jonge onderzoekers naar buitenland met Rubicon van NWO

De jonge wetenschappers zullen onder andere onderzoek doen naar communicatie in het brein gedurende de levensloop, het effect van beslisbomen en voor-tegenlijstjes bij het nemen van beslissingen, materialen die brandstof omzetten in beweging, de invloed van het afweersysteem op ernstige psychiatrische ziekte in het kraambed en nieuwe genen die darmkanker veroorzaken. In de alfabetische lijst van gehonoreerde onderzoekers staan korte beschrijvingen van alle onderzoeksprojecten.

93 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, negentien van hen ontvangen nu financiering. Twaalf laureaten gaan naar de Verenigde Staten, vijf naar Groot-Brittannië, één naar Duitsland, één naar Denemarken.

Zestien van de negentien laureaten gaan voor een periode van vierentwintig maanden naar het buitenland, twee laureaten gaan twaalf maanden en één laureaat gaat voor veertien maanden naar het buitenland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun cv.

Rubicon

De gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon. Het programma Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die uiteindelijk leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: