NWO en Shell investeren 6,5 miljoen euro in slimme energiesystemen

23 januari 2014

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Shell kennen gezamenlijk 6,5 miljoen euro toe aan elf onderzoeksprojecten op het gebied van slimme energiesystemen. Uitgangspunt is dat de onderzoeksresultaten tot toepassingen gaan leiden.

Zonnepanelen in Nederland. Credits: ShutterstockZonnepanelen in Nederland. Credits: Shutterstock

Van het thuis opwekken van elektriciteit met zonnepanelen tot het aanhaken van de elektrische auto op het net: er is vraag naar meer intelligentie in het elektriciteitsnetwerk. Slimme energiesystemen zijn van groot belang voor een betrouwbare levering van energie en voor het betaalbaar houden van elektriciteit uit nieuwe energiebronnen. Daarom gaat er multidisciplinair onderzoek plaatsvinden naar technologieën, algoritmen en ICT die de overgang naar slimme en duurzame energiesystemen kunnen versnellen. Ook zal de maatschappelijke kant van de transitie naar dergelijke energiesystemen onderzocht worden. De projecten maken onderdeel uit van het NWO-onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES).

 

Bedrijven en onderzoekers werken samen

Binnen elk onderzoeksproject werken onderzoekers samen met één of meerdere bedrijven of maatschappelijke partners. Onder andere netbeheerders, energieleveranciers, lokale overheden en constructiebedrijven slaan met de onderzoekers de handen ineen. De partners leveren ofwel een financiële bijdrage aan het onderzoek of maken medewerkers vrij voor de ondersteuning van onderzoekers. Dit vergroot de mogelijkheden om onderzoeksresultaten tot daadwerkelijke toepassingen op het terrein van slimme energiesystemen te laten leiden.

 

Shell draagt in totaal 2 miljoen euro bij aan de gehonoreerde onderzoeksprojecten. ‘Gezamenlijk werken aan onderzoekprojecten maakt het mogelijk om sneller tot resultaten te komen en innovaties in de praktijk toe te passen. Met dit programma stomen we Nederland klaar voor toekomstige energie-infrastructuren,’ licht Teun Graafland, Manager External Research Nederland van Shell toe. De inzet van Shell bij dit programma maakt onderdeel uit van een overkoepelende Shell-investering van 24 miljoen euro in energieonderzoek, onder meer in het NWO-onderzoeksprogramma Computational sciences for energy research.

 

Aansluiting bij topsector Energie

Het onderzoeksprogramma URSES maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan bij en is afgestemd met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel vormt van de topsector Energie. URSES is een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en Shell. De looptijd van de onderzoeken is vijf jaar.

 

Overzicht van gehonoreerde projecten:

 

 • Smart Regimes for Smart Grids - Dr. M.J. Arentsen, Universiteit Twente
 • Stable and scalable decentralized power balancing systems using adaptive clustering - Prof. dr. F.M.T. Brazier, TU Delft    
 • Aquifer Thermal Energy Storage Smart Grids - Dr. T. Kevicky, TU Delft
 • Distributed Intelligence for Smart Power routing and mATCHing - Prof. dr. ir. W.L. Kling, TU Eindhoven 
 • Smart Organisation of (SMART) Energy Systems - SO(S)ES - Dr. D.A. Loorbach, Erasmus Universiteit
 • Car as Power Plant - Fuel cell cars creating a detachable decentralized multi-modal smart energy system - Dr. ir. Z. Lukszo, TU Delft
 • ENergy-Based analysis and control of the grid: dealing with uncertainty and mARKets (ENBARK) - Prof. dr. C. De Persis, Rijksuniversiteit Groningen
 • PMU Supported Frequency-Based Corrective Control of Future Power Systems - Dr. ir. M.S.E.E. Popov, TU Delft
 • Emerging Energy Practices in the Smart Grid - Prof. dr. ir. G. Spaargaren, Wageningen Universiteit    
 • Realizing the smart grid: aligning consumer behaviour with technological opportunities - Prof. dr. L. Steg, Rijksuniversiteit Groningen
 • Gaming beyond the Copper Plate: scheduling flexible consumption and decentralised generation within distribution constraints - Dr. M.M. de Weerdt, TU Delft

 

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

 

Over Shell

Royal Dutch Shell plc is gevestigd in Engeland en Wales. Zij heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en is genoteerd aan de aandelenbeurzen van Londen, Amsterdam en New York. Shell-maatschappijen hebben activiteiten in meer dan 70 landen en gebiedsdelen, waaronder opsporing en winning van olie en gas; productie en verkoop van vloeibaar aardgas en uit aardgas gemaakte vloeistoffen (“gas to liquids”); verwerking, verkoop en transport van olie- en chemische producten, en hernieuwbare-energieprojecten. Meer informatie is te vinden op www.shell.com

 

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: