Nieuwe financiering voor academische ondernemers

2 juli 2014

STW, ZonMw en NWO introduceren Take-off: een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen moet stimuleren. Take-off bestaat uit een subsidie en een lening waarmee academische ondernemers een wetenschappelijke vondst kunnen vertalen in een product of dienst. Take-off wordt gefinancierd door EZ en OCW. Tot 1 oktober kunnen aanvragen worden ingediend.

Visual programma Take-off

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Deze zogenaamde vroegefasefinanciering vormt een knelpunt: private investeerders en banken vinden het risico te groot om te investeren in deze idee- en planfase. Het programma Take-off overbrugt deze ‘funding gap’ in de vroege fase van een onderneming.

Subsidie en lening

Take-off bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Voor een Take-off haalbaarheidsstudie kunnen wetenschappers financiering aanvragen tot maximaal 40.000 euro. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage van de mogelijkheden van een starter.

Een Take-off vroegefasetraject doorloopt de stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken, zoals een productieproces, marktonderzoek, marketing- en financieringsplan. Voor dit traject kunnen innovatieve starters een lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro. Gedurende het vroegfasetraject moet er samenwerking zijn met een van de Nederlandse kennisinstellingen. Doel is dat aan het einde van dit traject anderen – zoals private partijen – investeren in het vervolg.

Voor alle wetenschapsgebieden

Take-off staat open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma). STW is penvoerder van het programma en beoordeelt de bèta- en technische voorstellen. ZonMw is betrokken voor de life sciences en andere NWO-gebieden beoordelen de voorstellen van alfa- en gammawetenschappen.

Per jaar zal 6,65 miljoen euro beschikbaar komen, voor circa 80 projecten. Er zijn twee rondes per jaar. Per ronde is er 925.000 euro beschikbaar voor de haalbaarheidsstudies en 2,4 miljoen euro voor de vroege-faselening.

Take off vervangt bestaande instrumenten

Take-off is een volgende stap in het NWO-beleid voor kennisbenutting. Take-off vervangt de Valorisation Grant-subsidie van STW. Een deel van de financiering bestaat niet meer uit een subsidie maar uit een rentedragende lening. Uit een studie in 2013 bleek dat het merendeel van de starters met een Valorisation Grant financieel sterk genoeg is om de ontvangen subsidie op termijn terug te betalen.

Succesvolle starters

Eerdere programma’s voor deze stap in benutting van kennis uit wetenschappelijk onderzoek leveren goede resultaten op. Zo leidde de Valorisation Grant al tot 47 succesvolle starters (bedrijven die gegroeid zijn en/of externe financiering hebben aangetrokken). Ze hebben een gezamenlijke omzet van 16,8 miljoen euro per jaar, dat is meer dan de volledige subsidie-bestedingen over tien jaar.

Een voorbeeld van succesvolle kennisbenutting is de Eindhovense onderneming Sorama. Deze heeft een geluidscamera ontwikkeld die gebruikt wordt om onder meer stillere verwarmingsketels, jachten en trucks te ontwerpen. Een ander resultaat is de app Tomb Reader, deze vertaalt Egyptische hiërogliefen en geeft achtergrondinformatie wanneer je met je smart phone een foto maakt. De starter Medimate uit Enschede maakt wegwerp Lab-on-a-chips, waarmee manisch depressieve patiënten de lithiumwaarde in hun bloed en nierpatiënten het natriumgehalte in hun urine kunnen meten.

Praktische informatie

De eerste call sluit op 1 oktober 2014. Op 26 augustus organiseren NWO, STW en ZonMw een voorlichtingsbijeenkomst. Onderzoekers kunnen ook terecht bij een telefonische helpdesk. Informatie daarover staat op www.stw.nl/takeoff en  www.zonmw.nl/takeoff.

Take-off maakt deel uit van het financieringsinstrument Vroegefasefinanciering van het ministerie van EZ

 

Bron: NWO