Zeven Nederlandse projecten van start binnen tweede ronde JPI Urban Europe

3 juli 2014

Uit 145 ingezonden onderzoeksvoorstellen voor JPI Urban Europe ontvangen tien consortia financiering om met ingang van september 2014 drie jaar aan hun onderzoek te gaan werken. Onder de tien gehonoreerde projecten zijn er vier die door onderzoekers aan Nederlandse universiteiten worden geleid. Ook in drie andere projecten doen Nederlandse onderzoekers mee.

Doel van het internationale onderzoeksprogramma JPI Urban Europe is om oplossingen te vinden voor grote stedelijke opgaven. De tien gehonoreerde projecten hebben elk betrekking op de terreinen ‘Governance van stedelijke complexiteit’ en ‘Stedelijke kwetsbaarheid, aanpassingsvermogen en veerkracht’. De onderzoeken worden uitgevoerd op het snijvlak van verschillende disciplines en vanuit verschillende benaderingen binnen het onderzoeks-en innovatie-landschap (d.w.z. fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie). Ze krijgen vorm via consortia met verschillende typen onderzoekers met een accent op het nauw betrekken van eindgebruikers, professionals uit de praktijk, en andere belanghebbenden bij de kennis.

Organisatoren van deze JPI Urban Europe ronde waren de wetenschappelijke financieringsorganisaties uit tien landen (Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Turkije en Groot-Brittannië). In totaal is er een budget van ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor de projecten. Bekijk voor meer informatie de Urban Europe website.

De zeven gehonoreerde projecten met een Nederlandse partner betreffen:

URB@Exp Towards new forms of urban governance and city development: learning from URBan Experiments with Living Labs & City Labs

Coordinator René Kemp - Universiteit Maastricht

Project partner
Gemeente Maastricht

In samenwerking met België, Oostenrijk en Zweden

GUST
Governance of Urban Sustainability Transitions: Advancing the role of living labs.

Project partner
Derk Loorbach - Erasmus Universiteit Rotterdam

In samenwerking met Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

SimsCity ValueCap
Simulations for Innovative Mechanisms for the Selforganizing City: testing new tools For Value Capturing

Coordinator
Erwin van der Krabben - Radboud Universiteit, Institute for Management Research

In samenwerking met België, Noorwegen en Verenigd Koninkrijk.

play!UC
Playing with Urban Complexity: Using co-located serious games to reduce the urban carbon footprint among young adults

Coordinator
Katharina Gugerell - Rijksuniversiteit Groningen

In samenwerking met België en Oostenrijk.

IRENE
Improving the Robustness of Urban Electricity Networks

Project partner
Damiano Bolzoni - Universiteit Twente

In samenwerking met Italië, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk.

Resilient Cities (RC)
Industrial Network and Institutional Perspectives on Economic Growth and Well-being

Coordinator
Frank van Oort - Universiteit Utrecht

Project partner
Martijn Burger - Erasmus Universiteit Rotterdam

In samenwerking met Verenigd Koninkrijk en Zweden.

ResSegr
Residential segregation in five European countries. A comparative study using individualized scalable neighborhoods

Project partner
Leo van Wissen - Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

In samenwerking met België, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: