Vooraankondiging Call Topsector Logistiek

14 oktober 2014

NWO en het topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek) organiseren een nieuwe call voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek in de Topsector Logistiek. De call wordt momenteel uitgewerkt en zal waarschijnlijk medio november worden gepubliceerd, de voorlopige deadline voor definitieve aanvragen is medio februari 2015.

Het doel van het programma voor de Topsector Logistiek is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. Het programma genereert kennis die bijdraagt aan de doelstelling van de Topsector Logistiek, zoals verwoord in de topsectoragenda ‘Partituur naar de Top’, en aan het realiseren van de roadmaps. De aanvragen zullen inhoudelijk aansluiting moeten vinden bij de agenda van de Topsector Logistiek en de in de call beschreven vraagstukken. Het programma zal leiden tot bruikbare resultaten voor het bedrijfsleven in de topsector Logistiek.

Aanvragen worden ingediend door consortia en er zal cofinanciering worden geëist. Onderzoekers werken in de consortia samen met private en/of publieke partners. Deze partners leveren een financiële bijdrage (cofinanciering). Het percentage cofinanciering voor aanvragen voor toegepast onderzoek ligt aanzienlijk hoger dan die voor fundamenteel onderzoek. 

NWO is actief betrokken bij het Logistieke Topconsortium voor Kennis en Innovatie. Dit is opgericht voor de bevordering en afstemming van de activiteiten die de verschillende betrokken partijen ontwikkelen en uitvoeren voor de Topsector Logistiek. NWO stimuleert onderzoek naar vijf roadmaps in de Topsector Logistiek via Open Competities en in gerichte programma's.

Voor meer informatie over NWO en de Topsector Logistiek, zie de website van VerDus (Verbinden van Duurzame Steden).

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Duurzame logistiek

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Logistiek Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)