Online dating: land en regio bepalen verlanglijstje van digitale daters

23 oktober 2014

Online dating wint wereldwijd razendsnel aan populariteit. Gina Potârcă voerde een vergelijkend internationaal onderzoek uit naar online dating en ontdekte dat mensen bij hun voorkeur voor een mogelijke partner vooral geleid worden door kenmerken van het land of de regio waar ze wonen. Verder lijkt ‘soort zoekt soort’ bij stellen die elkaar via internet hebben ontmoet minder sterk te zijn dan bij paren die elkaar op een andere manier hebben gevonden. Potârcă promoveert 27 oktober 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar project werd gefinancierd vanuit het Graduate programma van NWO.

Voor haar onderzoek kon Gina Potârcă gebruikmaken van de geanonimiseerde data van de internationale online dating website eDarling. “Dit bedrijf was voor mijn onderzoek heel aantrekkelijk omdat het in bijna heel Europa websites beheert. Daardoor kon ik internationale verschillen en overeenkomsten bestuderen.’’ Mensen die zich via eDarling opgeven voor online dating maken een profiel aan en vullen een uitgebreide vragenlijst in, waarbij ze aangeven wat ze belangrijk vinden in een partner. Ze gebruikte verder een Amerikaanse database om te onderzoeken in hoeverre ‘soort zoekt soort’ opgaat voor stellen die tot stand zijn gekomen via online dating en stellen die elkaar hebben ontmoet op een andere manier, bijvoorbeeld via werk, school of familie. 

Grotere partnerpool

Beeld: Aleksandr Markin (Shutterstock)

De Amerikaanse studie leerde Potârcă dat stellen die elkaar via online dating hebben ontmoet minder op elkaar lijken dan stellen die elkaar op andere manieren hebben gevonden. Verschillen in opleiding, ras en religie komen vaker voor bij internetstellen. “Internetdaters zoeken ook iemand die op hem of haar lijkt, maar die voorkeur lijkt minder sterk te zijn dan bij paren die elkaar niet op internet hebben gevonden. Wellicht is de kans groter dat je iemand treft met een heel andere sociale of etnische achtergrond door de kenmerken van online daters en de grotere pool van mogelijke partners die online dating biedt.”

Gescheiden moeders

Internetdaters blijken zich bij het uitspreken van hun voorkeuren voor een partner sterk te laten beïnvloeden door de context en omstandigheden van het land waarin ze wonen. In landen waar de arbeidsparticipatie van vrouwen hoog is of de kinderopvangfaciliteiten goed, blijken gescheiden moeders minder belang te hechten aan de opleiding en economische status van een mogelijke partner dan vrouwen in landen die minder vrouwvriendelijk zijn. “Duitse en Oostenrijkse gescheiden moeders vinden de opleiding van een partner bijvoorbeeld veel belangrijker dan die in Frankrijk, Nederland, Zweden en Polen”, zegt Potârcă. 

Verschillen in voorkeuren bij homo’s en lesbiennes

Een soortgelijke conclusie betreft de voorkeuren van homoseksuele online daters. Potârcă: “In landen waar homoseksualiteit sociaal en institutioneel geaccepteerd is, dus waar homostellen bijvoorbeeld kunnen trouwen, zijn homo’s en lesbiennes vaker op zoek naar een lange termijn relatie en hechten ze meer belang aan monogamie dan in landen waar homoseksuele relaties minder worden geaccepteerd.”

Rol van etnische achtergrond

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa laten de voorkeuren voor partners met een bepaalde etnische achtergrond een duidelijke hiërarchie zien. Potârcă: “Wat opvalt is dat in de Europese hiërarchie van voorkeuren de Europese meerderheid het meest populair is als partner, gevolgd door de eigen groep en daarna de Latino’s en Aziaten. Het minst populair zijn mensen uit de Arabische wereld en Afrika.” Ze geeft verder aan dat in landen waar veel buitenlanders wonen, zoals Zwitserland, online daters juist meer open staan voor partners met een andere achtergrond. Als laatste merkt ze op dat met name mensen met een Arabische achtergrond in landen waar je dat niet zou verwachten vaak uitgesloten worden als mogelijke partner. “Zelfs in landen als Zweden, waar veel mensen wonen die in een ander land zijn geboren en waar de houding ten opzicht van immigranten positief is en het beleid is gericht op integratie, geeft de meerderheid van Zweedse internetdaters aan dat hun voorkeur niet uitgaat naar iemand met een Arabische achtergrond.” 

Meer informatie

Gina Potârcă (Roemenië, 1984) promoveert op het proefschrift ‘Modern love. Comparative insights in online dating preferences and assortative mating’. Promotor is hoogleraar Melinda Mills van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Graduate Programme van NWO stimuleert de vorming van excellente onderwijs- en onderzoeksomgevingen voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Promovendi en studenten krijgen optimale begeleiding en meer vrijheid bij de keuze van het onderzoeksonderwerp en de promotor en bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel.

Persbericht Rijksuniversiteit Groningen

NWO project Training Grant Application Research School ICS 

Bron: Rijksuniversiteit Groningen