Onderzoekers aan de slag met Human Capital in bedrijven

29 juli 2014

Drie onderzoeksprojecten kunnen van start met financiering uit het onderzoeksprogramma Human Capital. Human Capital is het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden van werknemers. Bij veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het versneld invoeren van (technologische) innovaties en Het Nieuwe Werken, is de vraag hoe organisaties en het arbeidsmarktsysteem hier snel en adequaat op in kunnen spelen. Het onderzoeksprogramma beoogt tot nieuwe kennis te komen om de organisatie van Human Capital in bedrijven en instellingen te versterken.

Van de 8 behandelde aanvragen zijn er uiteindelijk 3 gehonoreerd. Het onderzoek wordt gedaan door een consortium van wetenschappers en partners die bijdragen aan de uitvoering en financiering van het onderzoek.

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) heeft in totaal 1,6 miljoen euro toegekend aan de drie voorstellen. Bovenop dit bedrag investeren de deelnemende private en publieke organisaties in totaal 900.000 euro en stelt TNO onderzoekscapaciteit beschikbaar. Het onderzoeksprogramma is een van de zes roadmaps uit de Sociale Infrastructuur Agenda, waarin NWO onderzoek programmeert naar maatschappelijke opgaven die voor de topsectoren relevant zijn. Het onderzoek is voor alle topsectoren relevant, maar de projecten zijn specifiek interessant voor de topsectoren Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health. 

Momenteel wordt gewerkt aan een vervolgonderzoeksprogramma op het gebied van de roadmap van Human Capital. Dit zal zich richten op de vraag hoe het onderwijs in kan spelen op de veranderende behoeftes op de arbeidsmarkt. Het programma wordt  opgezet in samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en sluit aan op de Human Capital Agenda van de Creatieve Industrie. Deze tweede call for proposals focust op de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en zal naar verwachting in oktober online verschijnen.

Hieronder vindt u een overzicht van de gehonoreerde voorstellen:

Intrapreneurship - Enabling Talent for Innovation
Hoofdaanvrager:  Prof.  dr. Erik Stam (Universiteit Utrecht)

Medeaanvragers: Prof. dr. Andries de Grip (Universiteit Maastricht), Prof. dr. Henk Volberda (Erasmus Universiteit Rotterdam), Prof. dr. Aard Groen (Universiteit Twente)

Partners: DSM, Chemelot Campus, Forbo Flooring, Latexfalt, High Tech NL, Claymount Technologies, Vision Dynamics Group, Alliander, Energy Academy, Havenbedrijf Rotterdam, Noordelijke Productiviteits Alliantie, Randstad, MVO Nederland 
Onderzoekspartner: TNO
Voor succesvolle innovatie is het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde. Hiervoor zijn ook ondernemende werknemers nodig. De mate waarin werknemers ondernemend kunnen zijn en hoe dit het innovatievermogen en uiteindelijk de prestaties van ondernemingen verhoogt, hangt af van een aantal kenmerken van de organisatie en haar omgeving. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord hoe ondernemerschap van werknemers (intrapreneurship) gestimuleerd kan worden, zodat talenten zich beter kunnen ontplooien, ondernemingen beter presteren, en het verdienvermogen van regio’s en landen vergroot kan worden. 

Innovating Human Resource Management for Employee-Driven Innovation
Hoofdaanvrager:  dr.  Tanya Bondarouk (Universiteit Twente)
Medeaanvragers: dr. Jeroen Meijerink, ir. André Veenendaal (Universiteit Twente)
Partners: Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn, TSN Thuiszorg, Medisch Spectrum Twente, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Medewerkers van buiten de R&D-afdeling zijn een waardevolle bron voor innovaties. Dit vraagt echter wel ontwikkeling en inzet van human capital (kennis, ervaring en talenten) van medewerkers wat door middel van vernieuwingen in human resource management (HRM) beleid omtrent werving, training en prestatiemanagement (bijv. door talent management en Het Nieuwe Werken) verbeterd kan worden. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt binnen de zorg- en publieke sector, heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop innovaties in HRM de innovatieprestatie van organisaties vergroten d.m.v. het ontwikkelen van het human capital van medewerkers voor het stimuleren van medewerkergedreven innovaties.

New Ways of Working and Human Capital Development
Hoofdaanvrager: Prof. dr. Marleen Huysman  (Vrije Universiteit)
Medeaanvragers: dr. Marlous Agterberg, Prof. dr. Bart van den Hooff, dr. ir. Hans Berends, dr. ir. Philipp Tuertscher  (allen Vrije Universiteit), Prof. dr. Maarten de Laat (Open Universiteit)
Partners: Belastingdienst, CERN, Sparked, Koninklijke Kentalis, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, VUMC
Het Nieuwe Werken leidt tot openheid van organisaties en toenemende autonomie van kenniswerkers. Professionals werken op diverse locaties, participeren in (online-)communities en innoveren in netwerken los van formele grenzen van de organisatie. Deze nieuwe openheid creëert nieuwe uitdagingen waarbij het traditionele managen en organiseren van kennis vraagt om drastische veranderingen. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat nodig is voor organisaties om voordeel te behalen uit de onomkeerbare verandering waarin kenniswerkers leren, werken en innoveren. Het interdisciplinaire team is samengesteld uit onderzoekers uit Bedrijfswetenschappen en Psychologie & Educatie en zes praktijkorganisaties.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Human Capital Sociale Infrastructuur Agenda

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)