Nu aanvragen voor de European Social Survey

27 februari 2014

Het is tot 12 mei 2014, 17.00 uur (GMT) mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de uitvoering van de European Social Survey (ESS)-ERIC.

Dit is een tweejaarlijkse survey met als doel opvattingen over sociale, culturele en politieke kwesties binnen Europa te signaleren en verklaren. De European Social Survey beoogt de wisselwerking tussen de veranderende instituties van Europa, haar politieke en economische structuren en de attitudes, overtuigingen en gedragspatronen van haar verschillende volken in kaart te brengen en te verklaren. De opzet, vragenlijst en gebruikte onderzoeksmethoden zijn in alle deelnemende landen gelijk. Daarmee biedt de ESS een belangrijke bron voor internationaal vergelijkend onderzoek.

Consortia bestaande uit multinationale academici worden uitgenodigd om voor de achtste ESS-ronde een voorstel in te dienen voor zowel nieuwe als bestaande modules. De ronde zal in september 2016 het veld ingaan.

Meer informatie over ESS- ronde 8 is beschikbaar op de ESS-website.

Met eventuele vragen kunt u zich ook wenden tot de ESS headquarters.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

European Social Survey

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)