Jongere drinkt minder na veranderen stereotype beeld over drinken

31 maart 2014

Het stereotype beeld dat jongeren hebben van leeftijdsgenoten die drinken of niet drinken kan beïnvloed worden. Door informatie over drinknormen van leeftijdsgenoten of over het imago van drinkers te verstrekken kunnen jongeren er andere beelden over drinkers op nahouden. Dat is vervolgens van invloed op hun drinkgedrag. Dit toont NWO-onderzoeker Hanneke Teunissen aan in haar promotieonderzoek. Ze promoveert op 11 april aan de Radboud Universiteit.

Leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol bij het alcoholgebruik van jongeren. Het stereotype beeld dat jongeren hebben van leeftijdsgenoten die drinken of niet drinken (drinkerprototypes) is van invloed op het drinkgedrag van jongeren. Tot op heden was het echter nog onduidelijk of drinkerprototypes te veranderen zijn en of dit effect heeft op het drinkgedrag van jongeren. NWO-onderzoeker Hanneke Teunissen toont in haar promotieonderzoek aan dat drinkerprototypes wel degelijk kunnen veranderen. Dit kan bijvoorbeeld door aan jongeren bekend te maken hoeveel en hoe vaak leeftijdsgenoten drinken en of zij alcoholgebruik goedkeuren (de drinknormen). Ook kan informatie over het imago van drinkers verstrekt worden. Het veranderen van het beeld van drinkers blijkt effect te hebben op het daadwerkelijke drinkgedrag van jongeren. Jongeren die positieve informatie over het imago van drinkers ontvingen dronken meer dan jongeren die negatieve informatie ontvingen. Het onderzoeksresultaat biedt daarom mogelijke aanknopingspunten voor preventie- en interventieprogramma’s. Teunissen heeft het onderzoek verricht onder met name jongens in de leeftijd van 14 tot 21 jaar.

Populariteit speelt rol bij niet drinken

De resultaten van het onderzoek van Hanneke Teunissen tonen tevens aan dat wanneer leeftijdsgenoten aangeven te drinken, jongeren ook meer bereid zijn te drinken, ongeacht de populariteit van de leeftijdsgenoten. Wanneer leeftijdsgenoten echter aangeven niet te drinken, zijn jongeren ook minder bereid te drinken, maar alleen als deze leeftijdsgenoten populair zijn.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een financiering uit de Vrije Competitie van NWO. 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)