Haatspraak: boek over de 21e-eeuwse golf van antisemitisme

10 oktober 2014

Het NIOD Instituut Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies presenteert op woensdag 15 oktober het boek Haatspraak van historicus Remco Ensel en lanceert de website www.antisemitisme.nu. Boek en website zijn het resultaat van het NWO-onderzoeksproject ‘De dynamiek van hedendaags antisemitisme in een wereldwijde context’ dat werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Evelien Gans.

Een boek over K-Joden en K-Marokkanen

Haatspraak gaat over de 21e-eeuwse golf aan antisemitische incidenten op straat en op internet, over de verstoringen van de dodenherdenking in ons land en de problemen in het onderwijs over de Holocaust. Het boek is een scherpzinnige analyse van een multicultureel drama met anti-joodse uitspraken als cruciaal ingrediënt. Door terug te gaan in de tijd plaatst auteur Remco Ensel het nieuwe antisemitisme in een naoorlogse geschiedenis van protest en provocatie. Te beginnen met de studentenprotesten in de jaren zestig tot de Tweede Intifada, van ‘zionazi’ tot ‘Adolf Sharon’, van de Rushdie-affaire tot Mohammed B. 

Antisemitsme.nu 

De website www.antisemitisme.nu die op 15 oktober online gaat, laat zien hoe stereotiepe beelden over Joden onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur, hoe zij – bewust of onbewust – gebruikt worden en hoe zij aanleiding kunnen geven tot een hevig debat. Anders dan expliciete bedreigingen en verwensingen aan het adres van Joden, worden toespelingen op de invloed van Joden in Nederland of op vermeende Joodse karaktereigenschappen lang niet altijd herkend. De website analyseert zes voorbeelden van dergelijke impliciete of verhulde uitspraken die inzet werden van een discussie over antisemitisme. Doel is te laten zien hoe ingesleten antisemitische stereotypen voortbestaan in Nederland en soms wel, en soms niet herkend worden. Van ‘rode neuzen’ in de media, tot een ‘kongsi’ van ‘drie Joodse mensen’, en van ‘we gaan op jodenjacht’ tot ‘rituele marteling’. Aan de hand van deze recente kwesties biedt de website op een toegankelijke manier kennis over antisemitisme en een ingang tot vrij beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Meer informatie

De boekpresentatie en lancering van de website vinden plaats op 15 oktober 2014, aanvang 15.30 uur bij het NIOD op de Herengracht 380, Amsterdam.  U kunt zich hier aanmelden.

Remco Ensel is historicus en verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het onderzoeksproject ‘De dynamiek van hedendaags antisemitisme in een wereldwijde context’ werd door NWO gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma ‘Conflict en Veiligheid’. Dit programma werd op 21 mei 2014 afgesloten met een eindconferentie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)