Call 'Vitale Logistiek' geopend

1 december 2014

Op maandag 1 december is de call for proposals 'Vitale Logistiek' gepubliceerd. Het doel van de call 'Vitale Logistiek' is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. De projecten genereren kennis die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek, zoals verwoord in de topsectoragenda 'Partituur naar de Top', en aan het realiseren van de roadmaps. Een belangrijke randvoorwaarde voor de projecten is de actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk. De call is onderdeel van het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden en de Topsector Logistiek.

Projecten dienen wetenschappelijke kennis te genereren die bijdraagt aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. Er zijn drie onderzoekthema's: Innovatie en Adoptie, Governance & Stakeholders en Complexe Netwerkvraagstukken. Daarnaast is het mogelijk voorstellen in te dienen die themaoverschrijdend zijn.

Onderzoekers die als hoogleraar of universitair hoofddocent verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit, dan wel een NWO- of KNAW-instituut óf verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoekinstelling kunnen financiering aanvragen voor fundamenteel respectievelijk industrieel onderzoek (R&D) dat aansluit bij de Topsector Logistiek. Er zijn twee soorten projecten mogelijk:

  • Fundamenteel onderzoek: consortia van Nederlandse universiteiten, overige onderzoeksinstellingen en bedrijven dragen bij aan experimentele of theoretische kennisontwikkeling.
  • Industrieel (R&D) onderzoek: consortia van onderzoeksinstellingen (waaronder TNO, het hbo, de Grote Technologische instituten (TO2), instellingen voor toegepast onderzoek en universiteiten) en bedrijven dragen bij aan de logistieke kennisontwikkeling die direct van belang is voor bedrijven.

Nadere informatie en de documenten over de call vindt u op de financieringspagina.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)