Call for proposals ERA-NET Smart Cities and Communities gelanceerd

23 december 2014

Het is tot en met 17 maart 2015 mogelijk om vooraanmeldingen in te dienen naar aanleiding van de call for proposals ‘ERA-NET Smart Cities and Communities’. De call maakt onderdeel uit van het internationale onderzoeksprogramma Joint Programming Initiative Urban Europe, dat valt onder het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden. Doel is onderzoek uit verschillende landen te bundelen om de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden te versterken.

Deze call is in samenwerking met het Smart Cities Memberstate Initiative opgezet. Er zijn vier onderzoeksthema’s:

  • Smart integrated urban energy and transport systems
  • Smart tools and services for integrated urban energy and transport systems
  • Smart data, big data
  • Smart governance and smart citizens

Een onderzoeksvoorstel kan ingediend worden door een consortium bestaande uit minimaal drie aanvragers uit minimaal drie verschillende deelnemende landen. Voor elk land zijn de indienvoorwaarden anders. Voor Nederland geldt dat (senior) onderzoekers die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit, een NWO-, KNAW- TO2-instituut of HBO-instituut kunnen indienen als hoofd- of mede-aanvrager.

Nadere informatie en de documenten over de call vindt u op de financieringspagina.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)