Koning bij uitreiking NWO-Spinozapremies 2014

Vier wetenschappers nemen hoogste wetenschappelijke premie in ontvangst

25 augustus 2014

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zal op 9 september aanwezig zijn bij de uitreiking van de NWO-Spinozapremies aan experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester, archeoloog Corinne Hofman, milieutechnoloog Mark van Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis Piersma. De NWO-Spinozapremie is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap en bedraagt 2,5 miljoen. Staatssecretaris van OCW Sander Dekker reikt de NWO-Spinozapremies uit en de vier wetenschappers lichten hun plannen voor toekomstig onderzoek kort toe. Pers is na aanmelding van harte welkom.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent de NWO-Spinozapremies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van hun vakgebied  behoren, die jonge onderzoekers inspireren en waarvan het onderzoek impact heeft in de maatschappij. Een NWO-Spinozapremie is zowel een persoonlijk eerbetoon als een grote financiële impuls voor verder onderzoek. Met de Spinozapremies versterkt NWO toponderzoek in Nederland.

20 jaar NWO-Spinozapremie

De NWO-Spinozapremie bestaat sinds 1995. Dit jaar reikt NWO de NWO-Spinozapremies voor de 20ste keer uit. Inclusief de nieuwe laureaten telt Nederland 73 NWO-Spinozalaureaten.

De NWO-Spinozalaureaten 2014

Prof. dr. D. (Dirk) Bouwmeester

(1967) is hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit Leiden en bekleedt daarnaast een hoogleraarspositie aan de University of California, Santa Barbara. Bouwmeester bestudeert en test als experimenteel natuurkundige de grenzen van de quantummechanische wereld en onderzoekt of er werkelijk een grens is tussen de quantummechanische en de 'klassieke' wereld.

Prof. dr. C.L. (Corinne) Hofman (1959) is hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden. Hofman bestudeert de kolonisatie van het Caribisch gebied vanuit de beleving van de Caribisch-Indiaanse bevolking. Zij herschrijft daarmee de geschiedenis en biedt nieuw perspectief op een voorheen vergeten, maar belangrijk hoofdstuk in de wereldgeschiedenis.

Prof. dr. ir. M.C.M. (Mark) van Loosdrecht (1959) is hoogleraar Milieubiotechnologie en Waterzuivering aan de Technische Universiteit Delft. Van Loosdrecht bestudeert en beïnvloedt de eigenschappen van micro-organismen en microbiële gemeenschappen in technische systemen. Hij combineert onderzoek en ingenieurschap in het ontwikkelen van technologieën. Zijn onderzoek naar het gedrag van bacteriën onder dynamische condities zorgt voor nieuwe manieren om water te zuiveren of waardevolle stoffen te maken uit afvalmateriaal.

Prof. dr. T. (Theunis) Piersma (1958) is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als waddenbioloog verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Met een internationaal onderzoeksteam onderzoekt hij hoe klimaat, voedsel, roofvijanden, ziektekiemen en historisch-genetische achtergrond wad- en weidevogels beïnvloeden.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: