Keuzevrijheid aankomende onderzoekers maakt Graduate Programme tot succes

17 april 2014

Het NWO Graduate Programme financiert onderzoeksscholen om een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving te vormen voor talentvolle jonge onderzoekers. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat keuzevrijheid in onderzoeksonderwerp en promotor een van de succesfactoren is waardoor jonge onderzoekers hun promotie goed kunnen invullen. Een van de aanbevelingen is om naast het onderzoeksplan ook de aankomende onderzoeker zelf te beoordelen op motivatie en geschiktheid in een persoonlijk gesprek.

Het Graduate Programme bestaat sinds 2009, en is bedoeld voor onderzoeksscholen die een samenhangend onderwijs- en onderzoeksprogramma bieden aan zowel studenten in de masterfase als aan jonge onderzoekers in een promotietraject. Met de financiering kunnen scholen vier promovendi selecteren en hun een vierjarige aanstelling geven. Ook kunnen de onderzoeksscholen talentvolle masterstudenten een extra programma aanbieden, om hen voor te bereiden op promotieonderzoek. Per jaar financiert NWO ca. 18 onderzoeksscholen die elk 800.000 euro ontvangen. Het Graduate Programme past in de ambitie van NWO om te investeren in talent en vrij onderzoek.

 

Positieve beoordeling

De door NWO ingestelde evaluatiecommissie oordeelt positief over het Graduate Programme, onder andere omdat:

  • de jonge onderzoekers een veel bewustere keuze kunnen maken voor het onderzoek en de onderzoeksgroep.
  • de onderzoeksscholen de randvoorwaarden van het programma hebben ingevoerd (zoals stages die masterstudenten bij onderzoekers kunnen lopen en een strenge selectieprocedure).

 

 

Aanbevelingen

NWO heeft de aanbevelingen van de commissie ter harte genomen en het Graduate Programme op onder andere de volgende randvoorwaarden aangepast.

  • Nieuw is de randvoorwaarde dat er een goede inhoudelijke afstemming is tussen de eigen promotieopleiding van de onderzoeksschool en de ‘voedende’ masteropleidingen.
  • Het aanscherpen van de selectie, waarin zowel het onderzoeksplan als de kandidaat getoetst worden op geschiktheid. Een interviewronde gaat standaard tot de toetsingsmethode horen.
  • Het zo vroeg mogelijk in de masterfase aanbieden van rotaties in meerdere onderzoeksgroepen, zodat de student een goed onderbouwde keuze kan maken voor onderzoeksontwerp en begeleider. De begeleiders kunnen op hun beurt talent scouten.

 

 

Evaluatie opzet en uitvoering

De evaluatie werd uitgevoerd in het najaar van 2013 door een commissie van vijf leden (zowel hoogleraren, onderzoekers, als directeuren van onderzoeksinstituten) om te onderzoeken in hoeverre het programma haar doelstelling behaalt. De commissie sprak met een selectie van verantwoordelijke bestuurders en managers van onderzoeksscholen die in 2009 en 2010 financiering ontvingen voor het opzetten van een Graduate Programme. Daarnaast zijn 67 van de in totaal 77 aangestelde promovendi ondervraagd.

 

De aanvraagronde voor 2014 is gesloten. Eind augustus maakt NWO bekend welke onderzoeksscholen in deze ronde financiering ontvangen.


Bron: NWO