Zeven consortia ontvangen financiering NWO-KIEM voor samenwerking in de creatieve industrie

19 augustus 2014

Met behulp van een KIEM-financiering van € 15.000 gaan zeven consortia van onderzoekers en publieke en private partners verkennen hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. Daarom stimuleert NWO met het KIEM-programma kennisinstellingen en private partijen, zoals het mkb, consortia te vormen om zo van elkaars kennis en ervaring te profiteren. Onderzoekers kunnen tot 1 november 2014 doorlopend aanvragen indienen via KIEM.

Zeven consortia ontvangen financiering NWO-KIEM voor samenwerking in de creatieve industrie

NWO kent aan de volgende projecten financiering toe:

Routine-bewust ontwerpen voor de klas
Dr. ir. S. (Saskia) Bakker (TU/e)
De rol van ICT in het onderwijs neemt toe. In dit project doen kennisinstellingen, creatieve ict-ontwikkelaars en scholen kennis op over ontwikkeling van innovatieve interactie-ontwerpen die naadloos passen binnen de complexe routines in de klas van het primair onderwijs. Er worden ontwerpen in de klas uitgeprobeerd en een financieringsaanvraag geschreven.
Partners: Skool Automatisering, Kids RnD, Fontys Hogeschool Kind en Educatie (PABO), iFontys innovation network SchoolLab

BIM and supply chain integration for the building lifecycle
Dr. ir. A. (Alexander) Koutamanis (TUD)
Het project betreft de inzet van BIM bij een woningcorporatie vanuit het oogpunt van ketenintegratie om automatiseringsinvesteringen te rechtvaardigen en automatiseringsproducten en -processen te benutten. Het ontwikkelt een kader voor het begeleiden en analyseren van combinaties van BIM en ketenintegratie op weg naar grotere prestaties in de bouw.
Partners: Stadgenoot, Aedes

Kinderen inspireren met de pracht van ons heelal
Prof. dr. G. K. (George) Miley (UL)
De onderzoekers maken een innovatieve video waarmee leerkrachten worden getraind om het heelal te introduceren in hun klas, met vier aanvullende video's als beoogd vervolg. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Methodelink, een creatieve onderwijsorganisatie die video's produceert voor het basisonderwijs. Dit project is gebaseerd op Universe Awareness, een programma dat jonge kinderen motiveert en inspireert met het heelal.
Partner: Methodelink

Amsterdams biografisch erfgoed in beeld
Prof. dr. J.J. (Julia) Noordegraaf (UvA)
CANAAN verbindt de digitale collectiecatalogus van het Amsterdam Museum met een databank met biografische gegevens van de Universiteit van Amsterdam. Hierdoor wordt het mogelijk om objecten uit de collectie van het Amsterdam Museum binnen hun sociale context te plaatsen en op nieuwe manieren te presenteren.
Partners: Islands of Meaning, Amsterdam Museum

Het vermogen van kennis
Dr. M.J.C.G. (Martijn) Stevens (RUN)
Bedrijven hebben voortdurend behoefte aan nieuwe kennis om innovatieve producten op de markt te brengen. Kleine ondernemingen in de creatieve sector hebben vaak moeite om kennis van buiten in zich op te nemen. Dit project inventariseert daarom welke omstandigheden zij nodig hebben om optimaal gebruik te maken van externe kennis.
Partner: stichting COEN

INclusive INsight: Inzicht in het duurzaamheidsnetwerk
Dr. H.D. (Hennie) van der Vliet (VU)
Duurzame (landbouw)productie en inclusieve handel zijn groeiende in Nederland en daarbuiten. Hiermee groeit ook de impliciete en expliciete kennis op dit terrein. In dit project verzamelen wij heterogene, publieke en private kennis over duurzame handel en verrijken deze met on-line data rondom duurzaamheidsvraagstukken.
Partner: Ophileon en FAQ

Nieuwe digitale methoden voor onderzoek naar criminele netwerken gericht op mensen-, dieren- en drugshandel
Prof. dr. P.T.J.M. (Piek) Vossen (VU)
Dit voorstel voorziet in de oprichting van een consortium van publieke en private partners om een onderzoeksinstrument te ontwikkelen in de strijd tegen de illegale handel in mensen, drugs en dieren. In samenspraak met beoogde gebruikers wordt een proefversie van een computerprogramma gemaakt waarmee deze illegale handel zichtbaar gemaakt kan worden.
Partners: Synerscope B.V. Eindhoven, LexisNexis Business Insight Solutions, Amnesty Nederland, Politie Landelijke Eenheid (Landelijk Milieu ExpertiseCentrum), KLPD (Landelijke drugs/mensenhandel expertise groep)

Over KIEM

Het NWO-programma Creatieve industrie - KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (mkb), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)