Vijf consortia ontvangen financiering NWO-KIEM voor samenwerking in de creatieve industrie

14 november 2014

Met behulp van een KIEM-financiering van € 15.000 gaan vijf consortia van onderzoekers en publieke en private partners verkennen hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. Daarom stimuleert NWO met het KIEM-programma kennisinstellingen en private partijen, zoals het mkb, consortia te vormen om zo van elkaars kennis en ervaring te profiteren. Het is inmiddels niet meer mogelijk om nog aanvragen in te dienen voor financiering via KIEM.

NWO kent aan de volgende projecten financiering toe:

TypetoFind
Dr. P. Dijstelberge (UvA)
Letterontwerpers zijn op zoek naar historische lettertypen, als inspiratiebron en omdat ze geïnteresseerd zijn in de historische wortels van hun werk. Wetenschappers beginnen langzamerhand de mogelijkheden te ontdekken van onderzoek met behulp van een geavanceerd digitaal instrumentarium. TypetoFind wil beide groepen bedienen en bewust maken van elkaars kennis en mogelijkheden. Zo kunnen onderzoekers en ontwerpers elkaar inspireren.
Partner: Mnemosyne

Ongemakkelijke apps? Evidence-based effectiever communiceren van belangrijke maar bedreigende informatie naar app-gebruikers
Dr. G.M. van Koningsbruggen (VU)
Steeds vaker wordt via apps belangrijke, maar potentieel bedreigende informatie gecommuniceerd naar gebruikers (bijv. gezondheidsinformatie of overstromingswaarschuwingen). Dit is vaak onsuccesvol omdat gebruikers “enge informatie” bagatelliseren en verwerpen. De onderzoekers toetsen de effectiviteit van een korte, app-geïntegreerde interventie om de weerstand van gebruikers tegen potentieel bedreigende app-informatie te verminderen.
Partner: 2CoolMonkeys

Concert Lab: hoe muziekgebouwen klinken onder invloed van mensen
Dr. ir. M.C.J. Hornikx (TU/e)
Een belangrijk element in het ontwerp van muziekgebouwen is de zaalakoestiek, met als bepalende factor de geluidabsorptie van publiek. In Concert Lab wordt een nieuwe meetmethodiek getest voor het meten van muziekzalen met bezetting. Het unieke is dat de concertbezoeker op aangename en leerzame wijze onderdeel wordt van het experiment.
Partner: Level Acoustics b.v.

Visual communication of tactile apparel qualities
Dr. M.W.A. Wijntjes (TUD)

Kun je voelen met je ogen? Niet echt, maar je kunt wel een gevoel voorspellen op basis van een foto. Dat doe je ongemerkt tijdens online winkelen. Wij gaan onderzoeken wat voor visualisatie je nodig hebt om de voelsensatie van jeans zo goed mogelijk weer te geven.
Partner: G-Star

Creatief plannen met stad en erfgoed
Dr. G.J.L.M. Burgers (VU)

Erfgoedbeheer en stadsplanning zijn traditioneel elkaars tegenpolen (verleden versus toekomst). Sinds kort is er sprake van toenadering tussen beiden. URBS, genoemd naar Rome, erfgoedstad bij uitstek, brengt kennisinstellingen (Vrije Universiteit), zakenwereld (Geodan) en overheden samen om met nieuwe technieken de integratie van bebouwd erfgoed in stedelijke planprocessen te bevorderen.
Partners: Geodan, Gemeente Nijmegen, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (SSBAR)

Over KIEM

Het NWO-programma Creatieve industrie - KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (mkb), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)