Toekenningen Vrije competitie geesteswetenschappen

13 januari 2014

NWO Geesteswetenschappen heeft aan zes onderzoekers financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via de Vrije competitie is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

Hieronder vindt u een overzicht van toegekende financieringen (in alfabetische volgorde van aanvrager):

Overleven in de Zwarte Woestijn van JordaniëProf. dr. P.M.M.G. (Peter) Akkermans (m), Universiteit Leiden Satellietbeelden en veldwerk laten zien dat de onherbergzame basaltwoestijn in Jordanië véél rijker is aan archeologische vindplaatsen dan eerder werd gedacht. Overal zijn antieke nederzettingen, grafmonumenten, rotstekeningen en inscripties gevonden. De onderzoekers bestuderen hoe mensen erin slaagden in het verleden de ruige, ongastvrije woestijn naar hun hand te zetten en zo succesvol te exploiteren.

Bouwstenen van gebaren
Dr. O.A. (Onno) Crasborn, Radboud Universiteit
Dit onderzoek naar spontaan taalgebruik van doven probeert te achterhalen in hoeverre gebaren in de Nederlandse Gebarentaal zijn opgebouwd uit kleinere betekenisdeeltjes. Ook wordt het Corpus NGT aanzienlijk uitgebreid en verrijkt met een lexicon voor huidige en toekomstige onderzoeken.

Het gezicht van de vijand
Dr. R.P. (Raymond) Fagel, Universiteit Leiden
De vijand willen we liever geen gezicht geven. De vijand is bruut en gewelddadig, het liefst bijna onmenselijk. Dat geldt zeker voor de Spaanse militairen die vanaf 1567 namens koning Filips II de Opstand in de Nederlanden kwamen onderdrukken. Wat gebeurt er als we ze toch een gezicht geven?

Ken uzelve: lees meer literatuur
Dr. F. (Frank) Hakemulder, Universiteit Utrecht
Literatuur lezen kan leiden tot zelfinzicht en inlevingsvermogen, en daarmee tot o.a. geluk en sociaal succes. Een groep literatuurwetenschappers, pedagogen, en organisatiepsychologen onderzoeken hoe die effecten optreden, en toe te passen zijn in onderwijs en in trainingen binnen organisaties en bedrijven.

Hoe bepalen genen, ziektekiemen en sociaal kapitaal je levensduur?
Mw. dr. A.A.P.O (Angelique) Janssens, Radboud Universiteit Nijmegen
In dit project onderzoeken historisch-demografen samen met epidemiologen de rol van de familie in de kans om vroeg te overlijden of juist heel oud te worden in de afgelopen 200 jaar. We bekijken de invloed van erfelijke en omgevingsfactoren, zoals ziekteomgeving en sociaal-cultureel kapitaal, op kindersterfte en levensverwachting.
Mede-aanvrager: mw. prof. dr. P. (Eline) Slagboom, Leids Universitair Medisch Centrum

Het web van Spinoza
Prof. dr. P.M.L. (Piet) Steenbakkers, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
De waardering van Spinoza's filosofie is altijd sterk beïnvloed geweest door zijn reputatie en verhalen over zijn leven. Dit project onderzoekt dat verband, en ontwikkelt instrumenten om alle informatie die voorhanden is over Spinoza's leven en netwerken beschikbaar te maken.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)