Toekenningen voor internationale samenwerking in de geesteswetenschappen

30 juni 2014

NWO kent aan zeven onderzoekers in totaal 300.000 euro toe vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. Het gaat om onderzoeksprojecten waarbinnen steeds een Nederlandse onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse onderzoeksgroepen. Doel van dit financieringsinstrument is om de samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega’s te bevorderen en het vormen van internationale netwerken te versterken.

Aan de volgende onderzoekers is financiering toegekend (in alfabetische volgorde van aanvragers):

  • Prof. dr. J.M.E. (Jan) Blommaert (UvT) - Super-diversity: uncovering the nexus between complexity-in-action and language
  • Dr. M.C.M. (Marguerite) Corporaal (RU) - International Network of Irish Famine Studies
  • Dr. O.C. (Oscar) Gelderblom (UU) – The Organization of Business in Early Modern Europe    
  • Dr. A.M.H. (Angeliek) van Hout (RUG) - Grasping Meaning across Languages and Learners (GraMALL)
  • Dr. S.P.J. (Sarah) de Mul (OU) - The Congo Free State across Language, Media, Culture
  • Dr. R.A. (Reinhard) Muskens (UvT) - Natural Logic and Proof-theoretic Semantics (NatLogProofSem)
  • Dr. E. (Lies) Wesseling (UM) - Platform for a Cultural History of Children's Media (PLACIM): Towards a Marie Curie Initial Training Network Application

Over Internationalisering in de geesteswetenschappen

Internationalisering in de geesteswetenschappen stimuleert internationale samenwerking tussen onderzoeksgroepen, onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten en/of leerstoelgroepen. De samenwerking moet betrekking hebben op één samenhangend onderzoeksproject. De onderzoeksactiviteiten moeten passen binnen een programma voor structurele samenwerking met twee of meer buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen. De maximale looptijd van een project is drie jaar.


Bron: NWO