Robo-Wars: onderzoekers roepen op tot nieuwe regulering van oorlogsvoering in de 21ste eeuw

Oxford Martin Beleidsdocument stelt stappen voor om tot nieuw raamwerk regelgeving te komen

3 december 2014

Autonome en afstandsbestuurde robotische wapens hebben in de afgelopen jaren een wijdverbreide controverse opgeroepen. Een nieuw beleidsdocument van de Oxford Martin School, Universiteit van Oxford, dringt er bij overheden op aan om het toenemende belang van deze wapens in moderne en toekomstige vormen van oorlogsvoering te erkennen en stelt stappen voor die genomen kunnen worden om tot gepaste regelgeving te komen. Het onderzoek van hoofdauteur Alex Leveringhaus maakt deel uit van het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren.

Een onbemand wapensysteem (drone) wordt gelanceerd vanaf vliegdekschip George H.W. Bush. Foto: Hollandse HoogteEen onbemand wapensysteem (drone) wordt gelanceerd vanaf vliegdekschip George H.W. Bush. Foto: Hollandse Hoogte

Robotische wapens die momenteel in gebruik zijn variëren van RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), ook wel ‘drones’ genoemd, die door een mens op afstand bestuurd worden, tot robots die gebruikt worden om de grensposten in de Koreaanse gedemilitariseerde zone te bewaken, waarvan het mogelijk is om ze zo te programmeren dat ze personen kunnen identificeren en aanvallen zonder menselijke tussenkomst. Door het toegenomen gebruik van deze wapens is de verwarring in het debat hierover toegenomen; de verschillende mate van autonomie van de machines en de verschillende omstandigheden waarin robotische wapens ingezet zouden kunnen worden zorgen ervoor dat juridische en ethische consensus tot op heden niet bereikt kon worden. En met de toenemende investeringen in de ontwikkeling van de volgende generatie robots lijkt het erop dat de verwarring en controverse alleen maar toe zullen nemen.

'Het is duidelijk dat robotische wapens niet zullen verdwijnen en dat hun rol in toekomstige gewapende conflicten groter zal worden,' aldus dr. Alex Leveringhaus, de hoofdauteur van het beleidsdocument. 'Het gebruik ervan door strijdkrachten neemt wereldwijd en hetzelfde geldt voor onderzoek naar nieuwe systemen. Een recent voorbeeld is de aankondiging dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samen gaan werken aan nieuwe drone, die op dit moment bekend staat als het Future Combat Air System. Maar het gebruik hiervan roept een groot aantal juridische en ethische vragen op. Mensen voelen zich ongemakkelijk bij het idee van een autonoom robotisch wapen, of zelfs bij het idee dat defensiepersoneel "met een afstandsbediening" kan doden.'

'Het gevaar is reëel dat de ontwikkeling van een geschikt raamwerk van regelgeving de nieuwe militaire technologieën en de toepassing hiervan niet bij kan houden. Het is nu dringend noodzakelijk dat overheden, strijdkrachten en producenten samen gaan werken om te reageren op gerechtvaardigde juridische en morele zorgen.'

Het nieuwe Oxford Martin School beleidsdocument Robo-Wars: The Regulation of Robotic Weapons [Robo-Wars: De regulering van robotische wapens] geeft een duidelijk en beknopt overzicht van de technologische aspecten van robotische wapens en hoe er onder bestaande internationale juridische en ethische raamwerken mee omgegaan wordt. Het beoordeelt de mogelijkheden voor regelgeving waar momenteel over gesproken wordt en doet een aanbeveling aan overheden, producenten en strijdkrachten om tot een geschikt raamwerk voor regelgeving te komen.

De auteurs, dr. Alex Leveringhaus en dr. Gilles Giacca stellen dat, in het licht van de complexiteit van de zaak, noch een onvoorwaardelijke omarming noch het veroordelen van robotische wapens een optie zijn. In plaats daarvan moet de regelgeving per geval bekeken worden.

Hun aanbeveling gaan onder andere over:

  • Prioritering van menselijk toezicht over en beheersing van wapens in alle fasen van de inzet en waarborgen dat menselijke operators de bediening van de robot te allen tijde over kunnen nemen
  • Implementeren van waarborgen waarmee menselijke operators verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inzet van en het toezicht over wapens
  • Samenwerking tussen overheden en strijdkrachten om de context waarbinnen robotische wapens gebruikt kunnen worden te definiëren en illegaal gebruik te voorkomen
  • Waarborging dat nieuwe wapens voldoen aan bestaande juridische en ethische beperkingen

Over de Oxford Martin School

De Oxford Martin School aan de Universiteit van Oxford is een mondiaal toonaangevend centrum van baanbrekend onderzoek en debat voor een duurzame en inclusieve toekomst. De Oxford Martin School investeert in multidisciplinair onderzoek om te werken aan complexe mondiale problemen die niet begrepen en aangepakt kunnen worden door op zichzelf staande onderzoeksgebieden. Zij ondersteunt onderzoek dat niet onder de reguliere financieringsstromen valt, maar dat een grote invloed kan hebben op het welzijn van deze en toekomstige generaties. De Oxford Martin School wil die invloed uitoefenen door wetenschappelijke ontdekkingen en evidence-based aanbevelingen voor beleid. Zij wil inzicht in complexe mondiale vraagstukken vergroten door publiek debat.

Over de onderzoekers

Dr. Alex Leveringhaus is een James Martin Fellow aan het Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict en een postdoctoraal research fellow aan het 3TU Centre for Ethics and Technology aan de TU Delft. Zijn onderzoek maakt deel uit van het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren.

Dr. Gilles Giacca, voorheen coördinator van het Oxford Martin Programme on Human Rights for Future Generations; een research fellow aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Oxford; en research associate aan het Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict.

Voor interviews en meer toelichting

Neem contact op met:

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)